Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура" 2014-2020

Презентации от проведено обучение от УО на ОПТ на тема „Процедури по администриране на нередности и измами по Структурните и Кохезионния фондове на ЕС. Защита на финансовите интереси на ЕС” на дата 24.09.2013 г.

30 септември 2013

ppt.gifЗащита на финансовите интереси на ЕС, ОЛАФ – АФКОС България.ppt (1.01 MB)

ppt.gifНЕРЕДОСТИ, при осъществяването на проекти, съфинансирани със средства от ЕС.ppt (289.5 KB)

pptx.gifАдминистриране на нередности по СКФ. Използване на електронни системи за докладване на нередности..pptx (195.44 KB)

 pptx.gifТенденции за следващия програмен период.pptx (132.65 KB)

ppt.gifОбучение на служители във връзка с администрирането на нередности по ОП “Транспорт” 2007-2013 г.ppt (895.5 KB)

ppt.gifСигнал за нередност, подозрение за измама, измама. Администриране на сигнали и нередности по ОП "Транспорт" 2007-2013 г.ppt (1.36 MB)