ПроектиМедииКонтактиОперативна програма "ТРАНСПОРТ" 2007-2013

Начало / Новини

Стартира тръжна процедура за избор на изпълнител на проекта за разширяване на метрото в София, предвиден за финансиране на Оперативна програма „Транспорт” 2007-2013 г.

1 април 2008 A+AA-

Метрополитен ЕАД, като потенциален бенефициент на ОП „Транспорт" 2007-2013 г. /ОПТ/, стартира открита тръжна процедура за избор на изпълнител на: Проект за разширение на метрото в София - II диаметър; участък: "Пътен възел Надежда - Централна ж.п. гара - пл.Света Неделя - НДК - бул.Черни връх", в това число конструкции на 3 метростанции, участъкови тунели 4,42 км, архитектурно-строителна и електромеханична част за целия участък с дължина 6,4 км и 7 метростанции.

Проектът е предвиден за финансиране от приоритетна ос „Подобряване на интермодалността при превозите на пътници и товари" на ОПТ, с индикативен бюджет от 145 млн.евро, включващ до 85% безвъзмездна помощ от Европейския фонд за регионално развитие и 15% национално съфинансиране.

Обявлението за обществена поръчка включва следните 2 обособени позиции:

I.Обособена позиция №1: "Пътен възел Надежда (км 4+140) - Централна ж.п. гара - пл.Света Неделя - бул.Патриарх Евтимий (км 7+910)", с дължина 3,8 км и 4 метростанции, без проектирането и изпълнението конструкцията на метростанция МС 8-II.

II. Обособена позиция №2: "Бул.Патриарх Евтимий (км 7+910) - бул.Черни връх (км 10 + 495)", с дължина 2,6 км и 3 метростанции, без проектиране и изпълнение на конструкциите на метростанция МС 11-II с тунелния участък след нея.

Основните конструкции на 2 от метростанциите (МС 9-II и МС 10-II) и тунелите между тях са изградени. Обхвата на работите и за двете обособени позиции включва разработка на работен проект и строителство на участъка по следните части: Конструкции; Саниране на изградените участъци; Архитектурно-строителна; Технологично оборудване по електромеханична част, в т.ч. релсов път и контактна релса; Транспортна автоматика; Диспечерско управление и слаботокови системи до цялостно завършване на участъците и въвеждането им в експлоатация.

Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.5.2008 - 12:00.

Информационно обявление е публикувано както следва:

YouTube icon Instagram icon google plus icon

Новини

НОВА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА НА ОПТТИ +

13 март 2019

Нова интернет страница на ОПТТИ https://www.eufunds.bg/bg/optti

От началото на 2019 г. актуалната информация за Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура" (ОПТТИ) се публикува в под-сайт Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура" на Единния информационен портал на европейските структурни и инвестиционни фондове www.eufunds.bg.

В следващия програмен период с европейско финансиране метрото ще свърже центъра с кварталите Левски и Слатина +

19 декември 2018

Днес беше проведена инспекция на две от бъдещите метростанции от Етап I на Линия 3 на метрото в София – метростанция „Бул. „България“ и метростанция „Красно село“, и участъка между тях. Това е първият участък от Етап...

Лот 3.3. на АМ „Струма“ между Кресна и Сандански беше открит предсрочно +

17 декември 2018

Днес официално бе открит Лот 3.3 на АМ „Струма“ между Кресна и Сандански. Участъкът е с обща дължина 23,6 км и е част от проект „Автомагистрала „Струма” – Лот 3.1, Лот 3.3 и тунел Железница“ С...