ПроектиМедииКонтактиОперативна програма "ТРАНСПОРТ" 2007-2013

Начало / Новини

Покана за набиране на заявления за участие в избора на представители на неправителствения сектор в Комитета за наблюдение на ОП "Транспорт" 2007-2013 г.

29 април 2008 A+AA-

На 20.03.2008 г. стартира набирането на заявления за участие в избора на представители на неправителствения сектор в заседанията на Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Транспорт" /КН на ОПТ/, въз основа на одобрените на 4-ти март 2008 г. от Комитета за наблюдение Процедурни правила за участие на представители на неправителствения сектор в рамките на КН на ОПТ. Същите бяха изготвени в съответствие с разпоредбите на ПМС № 182 от 2006 г.

В заседанията на КН на ОПТ могат да участват четири групи НПО, като всяка група трябва да определи по един представител. За да получат правото да участват в избора на тези представители, организациите трябва да отговарят на критериите, описани в процедурните правила, приложени към настоящата покана, както и да подадат заявление за участие.

Срокът за кандидатстване се удължава до 12-ти май 2008 г. След това Председателят на КН на ОПТ ще уведоми организациите, подали заявление за участие и отговарящи на критериите и ще ги покани да номинират един общ представител от съответната група, който да участва в заседанията на КН на ОПТ с право на съвещателен глас.

pdf.gifПокана за участие НПО.pdf (51.56 KB)

pdf.gifДекларация НПО.pdf (65.81 KB)

pdf.gifЗаявление за участие.pdf (80.91 KB)

pdf.gifПроцедурни правила за участие.pdf (79.73 KB)

YouTube icon Instagram icon google plus icon

Новини

НОВА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА НА ОПТТИ +

13 март 2019

Нова интернет страница на ОПТТИ https://www.eufunds.bg/bg/optti

От началото на 2019 г. актуалната информация за Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура" (ОПТТИ) се публикува в под-сайт Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура" на Единния информационен портал на европейските структурни и инвестиционни фондове www.eufunds.bg.

В следващия програмен период с европейско финансиране метрото ще свърже центъра с кварталите Левски и Слатина +

19 декември 2018

Днес беше проведена инспекция на две от бъдещите метростанции от Етап I на Линия 3 на метрото в София – метростанция „Бул. „България“ и метростанция „Красно село“, и участъка между тях. Това е първият участък от Етап...

Лот 3.3. на АМ „Струма“ между Кресна и Сандански беше открит предсрочно +

17 декември 2018

Днес официално бе открит Лот 3.3 на АМ „Струма“ между Кресна и Сандански. Участъкът е с обща дължина 23,6 км и е част от проект „Автомагистрала „Струма” – Лот 3.1, Лот 3.3 и тунел Железница“ С...