ПроектиМедииКонтактиОперативна програма "ТРАНСПОРТ" 2007-2013

Начало / Новини

Започва цялостен анализ на състоянието на железопътния сектор в България

25 септември 2012 A+AA-

Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията започва реализацията на проект по Оперативна програма „Транспорт”, който да изготви анализ на състоянието на железопътния сектор в България. Част от резултатите от него ще бъдат използвани за подготовката на проектно предложение за закупуване на нови влакове за „БДЖ – Пътнически превози” по оперативната програма през следващия програмен период. Това стана ясно по време на представянето на дейностите по трите позиции, попадащи в обхвата на договора.

„БДЖ – Пътнически превози” бе предложен за бенефициент по Техническа помощ на програмата и в момента са в ход проучванията за финансиране“, каза инж. Галина Василева, директор на дирекция „Координация на програми и проекти“ в МТИТС. По думите й са проведени  срещи с представители на инициативата JASPERS и е договорено тяхното дългосрочно сътрудничество по целия процес на подготовка и изпълнение на такъв проект по ОП „Транспорт”.

България вече успя да реализира подобен проект чрез закупуването на нови влакове за столичното метро. Със средства от ЕС бяха купени 15 нови мотриси, част, от които вече обслужват линиите на метрото. „Надяваме се да успеем да приложим натрупания опит и при подготовката на проектно предложение за следващия програмен период”, допълни тя.

Анализът на състоянието на железопътния сектор в страната ще бъде направен от българо-германския консорциум “ИнфраКеър-ТрансКеър” ДЗЗД. Той обхваща три договора, като работата по тях се финансира от Европейския фонд за регионално развитие на ЕС по приоритетна ос „Техническа помощ” на Оперативна програма „Транспорт”. Дейностите по трите позиции ще приключат до септември 2013 г.

Първият лот е свързан с оценка на пазарното търсене на пътнически услуги и изготвяне на мерки за тяхното оптимизиране. Това ще стане чрез серия от анализи и идентифицирането на добри европейски практики, чието прилагане ще спомогне за развитието на пътническите услуги. Очакванията на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията са, че резултатите от него ще послужат за подготовката на проект за закупуване на нов подвижен състав за „БДЖ – Пътнически превози” през следващия програмен период на ОП „Транспорт”.

Вторият договор обхваща изготвянето на анализ на наличната администрация и персонал, чиято основна цел е стратегическото планиране на човешките ресурси и укрепването на административния капитал. Той включва серия от обучения и програми за развитие на мениджмънта, както и адаптирането на работещи европейски практики.

Изпълнението на третата обособено позиция ще допринесе за подобряването на работата на Национална компания „Железопътна инфраструктура”. В него изпълнителите следва да предложат решения на проблемите в сектора, а именно как да бъдат намалени разходите за поддържане на инфраструктурата; как да се оптимизират средствата, нужни за поддържане на различните системи и центровете за управление на движението, както и как да бъдат намалени разходите, свързани с осигуряването на високо ниво на безопасност.

ppt.gifTransCare_presentation_V3.ppt (5.1 MB)

ppt.gifTransCare_new_presentation_BG.ppt (4.73 MB)

ppt.gifPresentation_NellyStoytcheva_25_09.ppt (1.39 MB)

public_s.jpg    galia_present_s.jpg

YouTube icon Instagram icon google plus icon

Новини

НОВА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА НА ОПТТИ +

13 март 2019

Нова интернет страница на ОПТТИ https://www.eufunds.bg/bg/optti

От началото на 2019 г. актуалната информация за Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура" (ОПТТИ) се публикува в под-сайт Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура" на Единния информационен портал на европейските структурни и инвестиционни фондове www.eufunds.bg.

В следващия програмен период с европейско финансиране метрото ще свърже центъра с кварталите Левски и Слатина +

19 декември 2018

Днес беше проведена инспекция на две от бъдещите метростанции от Етап I на Линия 3 на метрото в София – метростанция „Бул. „България“ и метростанция „Красно село“, и участъка между тях. Това е първият участък от Етап...

Лот 3.3. на АМ „Струма“ между Кресна и Сандански беше открит предсрочно +

17 декември 2018

Днес официално бе открит Лот 3.3 на АМ „Струма“ между Кресна и Сандански. Участъкът е с обща дължина 23,6 км и е част от проект „Автомагистрала „Струма” – Лот 3.1, Лот 3.3 и тунел Железница“ С...