ПроектиМедииКонтактиОперативна програма "ТРАНСПОРТ" 2007-2013

Начало / Новини

Извънредно заседание на Комитета за наблюдение

4 март 2008 A+AA-

Днес, 04 март 2008 г. от 10.30 часа в хотел „Радисън САС" се проведе извънредно заседание на Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Транспорт". Заседанието бе открито от г-жа Весела Господинова, заместник-министър на транспорта и председател на Комитета за наблюдение. В заседанието участие взеха г-жа Нели Йорданова, ръководител на Управляващия орган на ОП „Транспорт", г-н Жан-Марк Арну от Европейската инвестиционна банка, представители на държавни институции, частния бизнес и неправителствени организации.

В рамките на заседанието бяха разгледани и приети изменения и допълнения към Процедурните правила за работа и Кодекса на поведение на КН на ОПТ и допълнение към Критериите за избор на проекти. Членовете на комитета приеха и окончателния вариант на Комуникационния план на програмата, който има за основна цел да популяризира и представи ОПТ, както и приноса на Общността в развитието на транспортната инфраструктура в България.

Беше представен и обсъден Индикативен план за оценка на ОПТ, който има за цел да подобри качеството, ефективността, въздействието, устойчивостта и съответствието на помощта, предоставяна от ЕС, подобряване на ефекта от публичните интервенции по отношение на прозрачността и публичността и повишаване на капацитета за управление на средствата от ЕС. Отчитайки необходимостта от най-малко 2-3 години за осезаема поява на първите ефекти от изпълнението на програмата, Планът предвижда първата тематична оценка да се проведе през 2009 г., а през 2011 г. - междинна оценка, която да изследва първоначалните резултати от използването на помощта. Предвидено е следващото заседание на Комитета да се проведе в средата на месец юни 2008 г.

YouTube icon Instagram icon google plus icon

Новини

НОВА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА НА ОПТТИ +

13 март 2019

Нова интернет страница на ОПТТИ https://www.eufunds.bg/bg/optti

От началото на 2019 г. актуалната информация за Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура" (ОПТТИ) се публикува в под-сайт Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура" на Единния информационен портал на европейските структурни и инвестиционни фондове www.eufunds.bg.

В следващия програмен период с европейско финансиране метрото ще свърже центъра с кварталите Левски и Слатина +

19 декември 2018

Днес беше проведена инспекция на две от бъдещите метростанции от Етап I на Линия 3 на метрото в София – метростанция „Бул. „България“ и метростанция „Красно село“, и участъка между тях. Това е първият участък от Етап...

Лот 3.3. на АМ „Струма“ между Кресна и Сандански беше открит предсрочно +

17 декември 2018

Днес официално бе открит Лот 3.3 на АМ „Струма“ между Кресна и Сандански. Участъкът е с обща дължина 23,6 км и е част от проект „Автомагистрала „Струма” – Лот 3.1, Лот 3.3 и тунел Железница“ С...