ПроектиМедииКонтактиОперативна програма "ТРАНСПОРТ" 2007-2013

Начало / Новини

Сключени договори по част релсов път, електромеханична, слаботокови системи за участък Лот 1 „Обеля – надлез Надежда”

8 юли 2011 A+AA-

 В „Метрополитен" ЕАД бяха сключени договори по Открита процедура по ЗОП "СМР на обект: „Метро София, ІІ метродиаметър; Участък „МС Обеля /км.0+048/ - бул. Ломско шосе - Пътен възел Надежда /км.4+139/" с 4 бр. метростанции; Част: Релсов път, контактна релса и покритие на наземни и надземни участъци и Част: Специализирани слаботокови системи". Поръчката е с две обособени позиции - разделени въз основа на съответните специалности.

На 06.07.2011 г. е сключен договор с Обединение "Обеля - У-Бан" по Обособена позиция 1 - Част: Релсов път, контактна релса и покритие на наземни и надземни участъци. Договорът е на стойност 16 480 360,66 лв. без ДДС.

По Обособена позиция 2 - Част: Специализирани слаботокови системи" - на 05.07.2011 г. е сключен договор с фирма „ИТА Инженеринг" ООД със специализирани подизпълнители, на стойност 18 140 534,14 лв. без ДДС.

Поръчката е в изпълнение на "Проект за разширение на метрото в София, Етап II", Лот 1, участък „Обеля - Надлез Надежда" и Лот 2, участък „Младост 1 - бул. Цариградско шосе", включен в Оперативна програма „Транспорт" 2007-2013 г

Финансирането е от Кохезионния фонд на Европейския съюз с местно съфинансиране.

YouTube icon Instagram icon google plus icon

Новини

НОВА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА НА ОПТТИ +

13 март 2019

Нова интернет страница на ОПТТИ https://www.eufunds.bg/bg/optti

От началото на 2019 г. актуалната информация за Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура" (ОПТТИ) се публикува в под-сайт Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура" на Единния информационен портал на европейските структурни и инвестиционни фондове www.eufunds.bg.

В следващия програмен период с европейско финансиране метрото ще свърже центъра с кварталите Левски и Слатина +

19 декември 2018

Днес беше проведена инспекция на две от бъдещите метростанции от Етап I на Линия 3 на метрото в София – метростанция „Бул. „България“ и метростанция „Красно село“, и участъка между тях. Това е първият участък от Етап...

Лот 3.3. на АМ „Струма“ между Кресна и Сандански беше открит предсрочно +

17 декември 2018

Днес официално бе открит Лот 3.3 на АМ „Струма“ между Кресна и Сандански. Участъкът е с обща дължина 23,6 км и е част от проект „Автомагистрала „Струма” – Лот 3.1, Лот 3.3 и тунел Железница“ С...