ПроектиМедииКонтактиОперативна програма "ТРАНСПОРТ" 2007-2013

Начало / Новини

Отворени са офертите за участие в обществена поръчка с предмет: „Реконструкция и електрификация на ж.п. линията Димитровград-Свиленград”

26 май 2011 A+AA-

На 26.05.2011 г. в сградата на ДП НКЖИ бяха отворени офертите за проект „Реконструкция и електрификация на ж.п. линията Димитровград-Свиленград". Проектът ще бъде съфинансиран от Кохезионния фонд на ЕС чрез Оперативна програма "Транспорт" 2007-2013 г. по приоритетна ос 1 "Развитие на железопътната инфраструктура по Транс-европейските и основните национални транспортни оси".
Обект на обществената поръчка: „Реконструкция и електрификация на  железопътната линия Димитровград - Свиленград, по обособени позиции, както следва:
Позиция 1 - Реконструкция и електрификация на железопътната отсечка Димитровград - Харманли (от км 231+560 в междугарието Ябълково - Димитровград до км 266+000 в междугарието Симеоновград - Харманли), включително гарите Димитровград и Симеоновград и всички гари и спирки между тях, с  приблизителна дължина на железния път 36 км;
Позиция 2 - Реконструкция и електрификация на железопътната отсечка Харманли - Свиленград (от км 266+000 в междугарието Симеоновград - Харманли до км 297+750 в междугарието Свиленград - граница с Република Турция), включително гарите Харманли и Свиленград и всички гари и спирки между тях, с приблизителна дължина на железния път 34 км и рехабилитация и електрификация на железопътната линия Свиленград - граница с Република Гърция с приблизителна дължина 4 км;
Позиция 3 - Изграждане на нови тягови подстанции в Симеоновград и Свиленград и разширение на   съществуващата тягова подстанция в Димитровград.

Списъкът на фирмите подали оферти за участие ще намерите в прикачения файл.

doc.gifСписък на фирмите подали оферти за участие.doc (29.5 KB)

YouTube icon Instagram icon google plus icon

Новини

НОВА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА НА ОПТТИ +

13 март 2019

Нова интернет страница на ОПТТИ https://www.eufunds.bg/bg/optti

От началото на 2019 г. актуалната информация за Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура" (ОПТТИ) се публикува в под-сайт Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура" на Единния информационен портал на европейските структурни и инвестиционни фондове www.eufunds.bg.

В следващия програмен период с европейско финансиране метрото ще свърже центъра с кварталите Левски и Слатина +

19 декември 2018

Днес беше проведена инспекция на две от бъдещите метростанции от Етап I на Линия 3 на метрото в София – метростанция „Бул. „България“ и метростанция „Красно село“, и участъка между тях. Това е първият участък от Етап...

Лот 3.3. на АМ „Струма“ между Кресна и Сандански беше открит предсрочно +

17 декември 2018

Днес официално бе открит Лот 3.3 на АМ „Струма“ между Кресна и Сандански. Участъкът е с обща дължина 23,6 км и е част от проект „Автомагистрала „Струма” – Лот 3.1, Лот 3.3 и тунел Железница“ С...