ПроектиМедииКонтактиОперативна програма "ТРАНСПОРТ" 2007-2013

Начало / Новини

Заседание на Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Транспорт”

28 юни 2007 A+AA-

Днес, 28 юни 2007 г. в Министерството на транспорта се проведе второто редовно заседание на Комитета за наблюдение (КН) на Секторна оперативна програма „Транспорт" (ОПТ).

КН е важно звено в системата за управление и контрол на проектите и европейските средства. Той е органът, отговорен за одобрение на критериите за избор на проекти, финансирани по ОПТ, вземането на решения по проблеми, свързани с прилагането на помощта от ЕС, приемането на годишните доклади до ЕК и при необходимост приемане на предложения за преразпределение на средствата по приоритетните оси на програмата. От ключово значение е и приемането на правилата за допустимост на разходите, които ще бъдат извършвани в рамките на програмата.

Заседанието на КН на ОПТ бе ръководено от г-жа Нели Йорданова, ръководител на Управляващия орган на ОПТ. На заседанието бяха разгледани и приети:

  1. Декларация за липса на потенциален конфликт на интереси от страна на членовете, упълномощените заместници и наблюдателите на КН.
  2. Критерии за избор на проекти, финансирани по ОПТ.

Декларацията за липса на потенциален конфликт на интереси е една европейска практика, която гарантира прозрачност и безпристрастност при вземането на решения и при изпълнението на задълженията на КН в интерес на ефективното и ефикасно усвояване на средствата от ЕС.

Предвид факта че, ОПТ има най-голям бюджет в сравнение с другите оперативни програми - над 2 млрд. евро, е изключително отговорно да се дефинира правилно обхватът на проектите, които ще се управляват от програмата. След дебати и обсъждане КН прие следните критерии за подбор на проекти:

  • Достъп на българската национална транспортна система до транспортната мрежа на Европейския съюз
  • Критерий за опазване на околната среда
  • Социално-икономически критерий
  • Административен критерий.

YouTube icon Instagram icon google plus icon

Новини

НОВА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА НА ОПТТИ +

13 март 2019

Нова интернет страница на ОПТТИ https://www.eufunds.bg/bg/optti

От началото на 2019 г. актуалната информация за Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура" (ОПТТИ) се публикува в под-сайт Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура" на Единния информационен портал на европейските структурни и инвестиционни фондове www.eufunds.bg.

В следващия програмен период с европейско финансиране метрото ще свърже центъра с кварталите Левски и Слатина +

19 декември 2018

Днес беше проведена инспекция на две от бъдещите метростанции от Етап I на Линия 3 на метрото в София – метростанция „Бул. „България“ и метростанция „Красно село“, и участъка между тях. Това е първият участък от Етап...

Лот 3.3. на АМ „Струма“ между Кресна и Сандански беше открит предсрочно +

17 декември 2018

Днес официално бе открит Лот 3.3 на АМ „Струма“ между Кресна и Сандански. Участъкът е с обща дължина 23,6 км и е част от проект „Автомагистрала „Струма” – Лот 3.1, Лот 3.3 и тунел Железница“ С...