ПроектиМедииКонтактиОперативна програма "ТРАНСПОРТ" 2007-2013

Начало / Новини

Подписани са два договора в железопътния сектор

25 май 2009 A+AA-
Подписани са два договора в железопътния сектор

В министерството на транспорта бяха подписани договори между Национална компания „Железопътна инфраструктура" с избраните изпълнители за проекти „Електрификация и реконструкция на жп линия Свиленград - турска граница" и „Проектиране и внедряване на Географска информационна система за нуждите на НКЖИ".

Официални гости на церемонията бяха министърът на транспорта Петър Мутафчиев, заместник-министърът на транспорта Весела Господинова и Ръководителят на Управляващия орган на Оперативна програма „Транспорт" Нели Йорданова.

Проект  „Електрификация и реконструкция на жп линия Свиленград - турска граница" е предвиден за финансиране от Кохезионния фонд на ЕС по Приоритетна ос 1 - Развитие на железопътната инфраструктура по Транс-европейските и основните транспортни оси от ОП „Транспорт", бенефициент по която е Национална компания „Железопътна инфраструктура" .

Чешката фирма „ОХЛ ЖС" АД е изпълнител на проекта, включващ проектиране, строителство и електрификация на железопътния участък от Свиленград до турска граница. Договорът на стойност  69 999 666,00 лв. (без ДДС) бе подписан от генералния директор на Национална компания „Железопътна инфраструктура" Антон Гинев и от  генералния директор и председател на Управителния съвет на „ОХЛ ЖС" АД Михал Щефл.

Другият договор е за изпълнението на проект „Проектиране и внедряване на Географска информационна система за нуждите на Национална компания „Железопътна инфраструктура", който ще се финансира от Европейския фонд за регионално развитие чрез Оперативна програма „Транспорт" по Приоритетна ос „Техническа помощ". Изпълнителят Консорциум „ЕвроГеоРейл" е избран въз основа на проведена открита процедура за възлагане на обществена поръчка, съгласно Закона за обществени поръчки. Договорът, подписан от генералния директор на Национална компания „Железопътна инфраструктура" Антон Гинев и управителя на консорциума „Евро Гео Рейл" и изпълнителен директор на „Контракс" ЕАД Йордан Йорданов, е на стойност 7 760 000 лв. (без ДДС).

Министърът на транспорта Петър Мутафчиев поздрави ръководството на НК „Железопътна инфраструктура" за амбициозните начинания, както и за бързата и качествена подготовка на проектите, прозрачните тръжни процедури и най-вече кратките срокове, в които успява да ги реализира. Със старта на тези два проекта се доказва нашата обща цел, а именно - да достигнем едно високо развитие на железопътния транспорт, каза още министър Мутафчиев.

YouTube icon Instagram icon google plus icon

Новини

НОВА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА НА ОПТТИ +

13 март 2019

Нова интернет страница на ОПТТИ https://www.eufunds.bg/bg/optti

От началото на 2019 г. актуалната информация за Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура" (ОПТТИ) се публикува в под-сайт Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура" на Единния информационен портал на европейските структурни и инвестиционни фондове www.eufunds.bg.

В следващия програмен период с европейско финансиране метрото ще свърже центъра с кварталите Левски и Слатина +

19 декември 2018

Днес беше проведена инспекция на две от бъдещите метростанции от Етап I на Линия 3 на метрото в София – метростанция „Бул. „България“ и метростанция „Красно село“, и участъка между тях. Това е първият участък от Етап...

Лот 3.3. на АМ „Струма“ между Кресна и Сандански беше открит предсрочно +

17 декември 2018

Днес официално бе открит Лот 3.3 на АМ „Струма“ между Кресна и Сандански. Участъкът е с обща дължина 23,6 км и е част от проект „Автомагистрала „Струма” – Лот 3.1, Лот 3.3 и тунел Железница“ С...