ПроектиМедииКонтактиОперативна програма "ТРАНСПОРТ" 2007-2013

Начало / Новини

Корабът за хидрографски проучвания пристигна по вода в гр. Русе

24 февруари 2017 A+AA-
Корабът за хидрографски проучвания пристигна по вода в гр. Русе

Новопостроеният кораб за хидрографски проучвания на Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на р. Дунав“ (ИАППД) е завършен и акостира в гр. Русе в петък, 24.02.2017г. на понтон №2. Плавателният съд отплава от варненската корабостроителница „МТГ Делфин“ и пристигна в гр. Русе по вода. Специализираният катамаран премина на собствен ход през канала Черна вода в Румъния, свързващ Черно море с река Дунав. Маршрутът на плавателния съд гр. Варна – пристанище Костанца –  канал Черна вода – гр. Русе е с общ сбор от близо 400 rkm.

В началото на м. февруари корабът бе сертифициран от класификационната организация Бюро Веритас и ще бъде вписан в регистъра на корабите под името „Дунав 1“.

Плавателният съд е построен в рамките на проект “Подобряване на системите за навигация и топохидрографните измервания по р. Дунав – фаза 2”, финансиран по Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014 – 2020 г.

Това е единственият кораб под български флаг с такава мощна хидрографска апаратура и лазерна система, която ще извършва заснемане на дъбочините в речното русло и ще създава модел на терена по протежение на брега, островите и заливите.

Чрез проучванията и измерванията ще се проследяват хидроморфоложките изменения на реката и движението на седиментите, които са причина за образуването на прагови участъци. Извършването на точни анализи ще дава насоки за потенциалното изменение на корабоплавателния път в българския участък от реката.

Предстои провеждането на церемония по именуването на плавателния съд.

 

Проектът се изпълнява в рамките на Договор за безвъзмездна финансова помощ  №ДОПТТИ-5/30.03.2016 г., финансиран по Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014 – 2020 г., приоритетна ос 4 „Иновации в управлението и услугите – внедряване на модернизирана инфраструктура за управление на трафика, подобряване на безопасността и сигурността на транспорта“

 

Обща стойност на проекта: 6 146 508 лв.

Източници на финансиране:

  • Европейски фонд за регионално развитие – 5 224 531  лв. – 85%
  • Национално съфинансиране – 921 976 лв. – 15 %

 

Начало на проекта: 31 март 2016  г.

Край на проекта: 31 януари 2018 г.