ПроектиМедииКонтактиОперативна програма "ТРАНСПОРТ" 2007-2013

Начало / Новини

1,6 млрд. лева са договорените средства по ОПТТИ в началото на 2017 г.

27 януари 2017 A+AA-
1,6 млрд. лева са договорените средства по ОПТТИ в началото на  2017 г.

Одобрени са 20 проектни предложения по ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура“ на обща стойност 1,6 млрд. лева. Това e малко над 43% от общия ресурс на програмата, който е 3, 7 млрд. лева.

До момента Управляващият орган на ОПТТИ е одобрил 20 проекти предложения, а още 10 са в процес на одобрение.

През 2016 г. бе дадено началото един от най-сложните и мащабни проекти по Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ – изграждането на първия етап от третия метродиаметър в гр. София.

Етап I от третия лъч преминава през централната част на града, като започва от бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“, преминава през Орлов мост и НДК и достига до ж.к. Красно село. Участъкът е с дължина 7,8 км и включва 8 нови метростанции, а в проектът е включено още изграждане не метродепо и закупуване на 20 нови метровлака

Общата стойност на проекта е в размер на 848 млн. лв. без ДДС, от които 685 млн. лева ще бъдат осигурени от Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014–2020 г. Реалното строителство на този участък започна през месец януари 2016 г. и по график се очаква да приключи до 2019 г., като към момента физическият напредък на Етап 1 е около 20%.

В Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014 – 2020 г. е заложено още изграждането на Етап ІІ от третата линия, който включва участъка „кв. Красно село - ж.к. Овча Купел – ж.п. линия София - Перник“. Очаква се тази част от подземната железница да стартира през настоящата година и да бъде завършена през 2019 г.. Тя е с дължина 4 км и 4 метростанции, като при връзката с жп линията „София – Перник“ ще бъде изградена и една нова ж.п. спирка.

Очакваният брой пътници, използващи третата линия на метрото ежедневно е 130 хиляди, а общо цялата метромрежа ще обслужва над половин милион пътници дневно. С 34 млн. тона годишно ще намалеят вредните газове в столицата след пускането на третия лъч на метрото, а общия дял на метрото в системата на градския транспорт след завършването на проектите от ОПТТИ 2014-2020г се очаква да достигне над 45 %. 

  Повече информация за проекта на адрес: http://optransport.bg/page.php?c=286&d=1610                  

В средата на 2016 г. Изпълнителната агенция за проучване и поддържане на река Дунав (ИАППД) започна строителството на нов хидрографски кораб за заснемане на речното дъно. 3D_korabche_27_Jan_2017_1.png Плавателният съд е на стойност 6,1 млн. лв. и е част от проект “Подобряване на системите за навигация и топохидрографните измервания по р. Дунав – фаза 2”, финансиран от Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014–2020 г. През месец юни започна неговото изграждане и се очаква той да бъде завършен до месец февруари 2017 г.

Корабът ще бъде снабден с модерна хидрографска апаратура и лазерна система, която ще служи за заснемане на дълбочините в речното корито и създаване на модел на терена по протежение на брега, островите и заливите. Това ще позволява извършването на по-точен анализ за състоянието им и ще дава насоки за потенциално изменение на корабоплавателния път в българския участък от реката.  

Повече информация за проекта на адрес:   http://optransport.bg/page.php?c=286&d=1687 

 

                                                                                    

Един от най-сложните проекти, включени в ОПТТИ за новия програмен период е изграждането на последния – трети лот от АМ Струма, който преминава през Кресненското дефиле.

Участъкът е разделен на 3 подучастъка, като в края на август м.г. стартира изграждането на първите 24 км между Кресна и Сандански (Лот 3.3). Избран е изпълнител и за Лот 3.1 „Благоевград – Крупник“, с дължина 12,6 км и тунел „Железница“ и се очаква през тази година да започне тяхното изграждане.

Характерно за проекта е че за първи път в проект за строителство на автомагистрален участък е предвидено и изграждането на „Интелигентни транспортни системи”. Те включват станции за броене и управление на трафика, видео наблюдение, за измерване на теглото на превозните средства и за метеорологично наблюдение.

Новоизградената пътна инфраструктура ще повиши пътната безопасност и опазването на околната среда. Ще допринесе за развитието на икономиката на региона, за повишаване мобилността на работната сила и на конкурентоспособността на икономиката.

Повече информация за проекта на адрес: http://optransport.bg/page.php?c=286&d=1498 

От края на 2016 г. с модерно софтуерно решение за управление на бизнес процесите си, интегрирано с  вече съществуващите комуникационни системи разполага и държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“ (ДППИ).

Проект „Проектиране и внедряване на интегрирана информационна система за планиране и управление на ресурсите в ДП „Пристанищна инфраструктура“, финансиран по Приоритетна ос 5 „Техническа помощ“ на ОПТТИ 2014–2020 г., е на стойност 6 млн. лева. Финансирането е осигурено от Европейския фонд за регионално развитие и национално съ-финансиране.

Основната цел на проекта е внедряване на информационна система в ДППИ за модерно и ефективно управление на ресурсите на предприятието, подпомагане планирането и разработването на инвестиционни проекти и ускоряване изпълнението на национални и европейски проекти.  

Повече информация за проекта на адрес: http://optransport.bg/page.php?c=67&d=1691 

download.jpg 3D_korabche_27_Jan_2017_1.png3D_korabche_27_Jan_2017_2.png3D_korabche_27_Jan_2017_3.png 6944.jpg