ПроектиМедииКонтактиОперативна програма "ТРАНСПОРТ" 2007-2013

Начало / Новини

Завърши изграждането на участък 1 от Западната дъга на Софийския околовръстен път

30 декември 2015 A+AA-

Близо 48 млн. лв. са инвестирани в изграждането на участък 1 от Западната дъга на Софийския околовръстен път, който е между пътния възел на АМ „Люлин“ и СОП и моста над р. Какач. Днес бе официално открит участък 1 - път ІІ-18 от км 59+400 до км 61+629 и от км 0+000 до км 0+780. Проектът се съфинансира от Кохезионния фонд на Европейския съюз и националния бюджет чрез Оперативна програма „Транспорт“ 2007-2013 г.

За повишаване на безопасността на движението и улеснение на трафика, пътуващ към автомагистрала „Люлин“ и ГКПП „Калотина“, на 22 октомври т. г. бе пуснато движението по 3-километровото директно трасе на отсечката и пътен възел „Сливница“, като останаха за довършване пътищата за достъп до директното трасе. Работата по тях приключи и днес бе официалното откриване на обекта, каквито са изискванията на проектите, изпълнени със средства от фондовете на Европейския съюз. Тъй като Околовръстният път е основна пътна артерия не само за столицата, но обслужва и международния трафик, проектът се реализираше без спиране на движението, а само с частичното му ограничаване. Всеки завършен участък и съоръжение се пускаха веднага за движение.

Общата дължина на участък 1 от Западната дъга на СОП е 3 км. Той започва от началото на АМ „Люлин“ и завършва след моста над р. Какач. На участъка има два пътни възела при бул. „Царица Йоана“ и бул. „Сливница“ и два моста. Пътен възел „Сливница“ е на три нива и е единственото подобно съоръжение в София в момента. Първото ниво е под нивото на съществуващото кръстовище. По него преминава транзитното движение по Софийския околовръстен път в посока север – юг. Второто е на нивото на терена и е кръгово кръстовище с два дъговидни моста над СОП. На него движението се преразпределя в четири посоки - към Калотина, на север, към ж. к. „Люлин” и към АМ „Люлин”. Третото ниво е естакада над нивото на сегашното кръстовище. По нея върви транзитният поток за ГКПП „Калотина“. Съоръжението е проектирано и изградено по метода „Топдаун” – отгоре надолу, за да се осигури преминаването на МПС по време на строителството. С построяването му се осигурява безконфликтното преминаване през пътната връзка, улеснява се международният и вътрешният трафик и се повишава безопасността при пътуване.

Другият пътен възел „Царица Йоана” е на две нива - при свързването на бул. „Царица Йоанна” с Околовръстния път.

Изпълнител на строително-монтажните работи на участък 1 е Обединение „Трейс СОП” ДЗЗД. Стойността на договора за строителство е 47 820 000 лв. с ДДС. Строителният надзор се осъществява от ДЗЗД „Сдружение Пътконсулт 2000-Три Ес”. Техният договор е 1 171 800 лв. с ДДС.

Западната дъга на Софийския околовръстен път е продължение на АМ „Люлин” и е част от коридор „Ориент/Източно Средиземноморие“, който на територията на България свързва Видин с Кулата.

 

YouTube icon Instagram icon google plus icon

Новини

НОВА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА НА ОПТТИ +

13 март 2019

Нова интернет страница на ОПТТИ https://www.eufunds.bg/bg/optti

От началото на 2019 г. актуалната информация за Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура" (ОПТТИ) се публикува в под-сайт Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура" на Единния информационен портал на европейските структурни и инвестиционни фондове www.eufunds.bg.

В следващия програмен период с европейско финансиране метрото ще свърже центъра с кварталите Левски и Слатина +

19 декември 2018

Днес беше проведена инспекция на две от бъдещите метростанции от Етап I на Линия 3 на метрото в София – метростанция „Бул. „България“ и метростанция „Красно село“, и участъка между тях. Това е първият участък от Етап...

Лот 3.3. на АМ „Струма“ между Кресна и Сандански беше открит предсрочно +

17 декември 2018

Днес официално бе открит Лот 3.3 на АМ „Струма“ между Кресна и Сандански. Участъкът е с обща дължина 23,6 км и е част от проект „Автомагистрала „Струма” – Лот 3.1, Лот 3.3 и тунел Железница“ С...