ПроектиМедииКонтактиОперативна програма "ТРАНСПОРТ" 2007-2013

Начало / Новини

По Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура” 2014-2020 ще се изпълняват едни от най-сложните проекти

23 октомври 2015 A+AA-

В настоящия програмен период имаме задачата да управляваме и реалзираме едни от най-сложните и трудни проекти. Това каза Галина Василева - заместник-председател на Управляващия орган и директор на дирекция „Координация на програми и проекти” в Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията по време на откриването на Третото заседание на Комитета за наблюдение на ОПТТИ 2014-2020 г. Събитието се проведе днес, в резиденция „Бояна”, зала „Триадица”.

Първият договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура” 2014-2020 г. е вече подписан, съобщи госпожа Василева. Той е за проектиране и изпълнение на проекта „АМ „Струма” Лот 3.1. - Благоевград-Крупник, Лот. 3.3. - Кресна-Сандански и тунел „Железница”. Общата стойност на финансирането е 370 млн. евро.

Заместник-ръководителят на Управляващия орган съобщи, че са в ход и тръжни процедури по ОПТТИ 2014-2020 г. по други проекти – за изграждане на участъци от АМ „Струма“ и АМ „Хемус”.

Инж. Василева информира, че дейностите по проекти от ОПТ 2007-2013, за които не е възможно да бъдат изпълнени, са предложени за включване в обхвата на настоящата оперативна програва. Такъв е проектът „Изграждане на АМ „Калотина-София – Лот 1 „Западна дъга на Софийски околовръстен път (СОП)” – доизграждането на участък 2, който е  включен в обхвата на Приоритетна ос 2 „Развитие на пътната инфраструктура по „основната” и „разширената” Трансевропейска мрежа” на ОПТТИ 2014-2020 г.

Също така, е предложено да бъде разширен обхватът на Фаза ІІ на проект „Рехабилитация и модернизация” на жп отсечката Пловдив-Бургас”, предвиден за финансиране по Приоритетна ос 1 на настоящата оперативна програма. Дейностите, които не са изпълнени в периода 2007-2013 г. са проектиране и изграждане на системи за сигнализация и телекомуникация на жп възел Бургас и като отделен проект - проектиране и модернизация на тягови подстанции Бургас, Карнобат и Ямбол.

Нов момент в разширяването на обхвата е включването на 4 надлеза от жп отсечката Септември – Пловдив, за които НКЖИ не е успяло да проведе всички тръжни процедури. Екипът на дружеството вече е подготвил апликационните форми за тях. Съоръженията трябва да бъдат завършени до края на 2016 г., каза още Галина Василева.

Обратно фазиране (по-ранното започване на проекти от 2014-2020 г.) е извършено с разширяването на участъка от трети метродиаметър на метрото в София – „бул. Ботевградско шосе” – бул. „Владимир Вазов” – ЦГЧ – жк „Овча купел”, прехвърлен за изпълнение в обхвата на Оперативна програма „Транспорт 2007-2013 г.”, информира инж. Василева. По думите й, тези модификации на ОПТТИ 2014-2020 г. са изпратени към Европейската комисия, като все още се очаква тяхното одобрение.

Във връзка с изграждането на проекти, финансирани по Оперативна програма „Транспорт 2007-2013 г.”, с бенефициент ДП НКЖИ, Галина Василева каза, че дружеството е получило безлихвена финансова помощ в размер на 110 млн. лв. от Министерството на финансите. Тези средства ще бъдат използвани за разплащане с изпълнителите в месеците октомври, ноември и декември, а след това ще бъдат подадени за сертифициране на разходите.

Тя допълни още, че Управляващият орган извършва повторни проверки на проведените тръжни процедури от всички бенефициенти.

Заместник-председателят на Управляващия орган увери участниците в заседанието, че досега финансовото изпълнение на ОПТ 2007-2013 г. е добро и стабилно, но моментът е труден и изключително важен, защото трябва да се завършат възможно най-много договори и строителни дейности. Сключените договори по старата оперативна програма са на стойност 1 982 977 120 евро, което е 98,97% от бюджета й. Разплатените средства са 80%, но инж. Василева счита, че този процент ще се увеличи, предвид последните завършени пътни обекти. Най-добра усвояемост на евро средствата има изграждането на столичното метро – 97%.

Галина Василева информира, че с Постановление на Министерският съвет Комитетът за наблюдение (КН) на Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура”, изпълнява същите функции и по отношение на ОПТ 2007-2013 г., като добави, че това се отнася за КН на всички оперативни програми.

Следващият Комитет за наблюдение по Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура” ще се проведе след 1 месец.

Участие в заседанието взеха представители на Управляващия орган, бенефициентите, местна и изпълнителна власт, неправителствения сектор, синдикални организации, експерти от Европейската комисия и други.

 

YouTube icon Instagram icon google plus icon

Новини

НОВА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА НА ОПТТИ +

13 март 2019

Нова интернет страница на ОПТТИ https://www.eufunds.bg/bg/optti

От началото на 2019 г. актуалната информация за Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура" (ОПТТИ) се публикува в под-сайт Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура" на Единния информационен портал на европейските структурни и инвестиционни фондове www.eufunds.bg.

В следващия програмен период с европейско финансиране метрото ще свърже центъра с кварталите Левски и Слатина +

19 декември 2018

Днес беше проведена инспекция на две от бъдещите метростанции от Етап I на Линия 3 на метрото в София – метростанция „Бул. „България“ и метростанция „Красно село“, и участъка между тях. Това е първият участък от Етап...

Лот 3.3. на АМ „Струма“ между Кресна и Сандански беше открит предсрочно +

17 декември 2018

Днес официално бе открит Лот 3.3 на АМ „Струма“ между Кресна и Сандански. Участъкът е с обща дължина 23,6 км и е част от проект „Автомагистрала „Струма” – Лот 3.1, Лот 3.3 и тунел Железница“ С...