ПроектиМедииКонтактиОперативна програма "ТРАНСПОРТ" 2007-2013

Начало / Новини

ИАППД приключи успешно проект за подобряване на условията за корабоплаване по река Дунав

21 август 2015 A+AA-
ИАППД приключи успешно проект за подобряване на условията за корабоплаване по река Дунав

Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на р. Дунав“ (ИАППД) реализира успешно проект „Подобряване на системите за навигация и топохидрографните измервания по река Дунав“, финансиран по ОП „Транспорт“ 2007-2013 г. Изпълнените дейности, доставки и ползи от проекта бяха представени днес от изпълнителния директор на Агенцията инж. Павлин Цонев на заключителна пресконференция.  

Изградени са девет нови автоматични станции в българската част на река Дунав, които отчитат температура на водата, скоростта на вятъра, атмосферно налягане, видимост и др. данни.  Информацията е достъпна онлайн и се визуализира на електронни табла от Ново село до Силистра. 

Изработени и доставени са 160 бр. плаващи светещи буйове, 980 бр. несветещи брегови знаци и 20 броя светещи фарове със система за мониторинг. Тази дейност от проекта ще подобри и модернизира системата за навигация в българския участък на реката.

До края на годината се очаква поставянето на всички брегови знаци и фарове, а броят на монтираните плаващи буйове ще се извърши спрямо навигационната обстановка.

Опорната GPS геодезична мрежа по българския бряг с изградени 198 бр. нови точки с подземен център в близост до българския бряг на река Дунав е друг компонент, чрез който ще се подобри точността на измерванията.

Участие в събитието взеха заместник-областният управител на гр. Русе г-н Явор Янчев, заместник-кметът Димитър Наков, зааинтересовани от проекта страни от държавни институции, свързани с корабоплаването по река Дунав и частният сектор.

Проектът се изпълнява в рамките на Договор за безвъзмездна финансова помощ  №ДОПТ-33/09.10.2013 г., удължен с Анекс №1(ДОПТ-16/29.05.2015 г.), финансиран по Оперативна програма „Транспорт“ 2007 – 2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд, Приоритетна ос IV „Подобряване на условията на корабоплаването по морските и вътрешно-водните пътища“, номер на проекта BG161PO004-4.0.01-0007

 

Обща стойност на проекта: 3 488 507,63 лв.

Източници на финансиране:

 • Европейски фонд за регионално развитие – 2 965 231,49 лв. (85% от общото финансиране)

 • Национално съфинансиране – 523 276,14 лв. (15% от общото финансиране)

  Управляващ орган на ОП „Транспорт“ 2007 – 2013 г.: Дирекция „Координация на програми и проекти“ в Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията

  Бенефициент: Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на река Дунав“

   

  Начало на проекта: 09.10.2013 г.

  Край на проекта: 30.09.2015 г.

   

    1._PRESS1_Montirane_na_testova_shamandura.jpg   3._PRESS2__GPS.JPG   3._PRESS1_montirani_bregovi_znak.jpg   1._PRESS2_Oryahovo.JPG  

YouTube icon Instagram icon google plus icon

Новини

НОВА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА НА ОПТТИ +

13 март 2019

Нова интернет страница на ОПТТИ https://www.eufunds.bg/bg/optti

От началото на 2019 г. актуалната информация за Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура" (ОПТТИ) се публикува в под-сайт Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура" на Единния информационен портал на европейските структурни и инвестиционни фондове www.eufunds.bg.

В следващия програмен период с европейско финансиране метрото ще свърже центъра с кварталите Левски и Слатина +

19 декември 2018

Днес беше проведена инспекция на две от бъдещите метростанции от Етап I на Линия 3 на метрото в София – метростанция „Бул. „България“ и метростанция „Красно село“, и участъка между тях. Това е първият участък от Етап...

Лот 3.3. на АМ „Струма“ между Кресна и Сандански беше открит предсрочно +

17 декември 2018

Днес официално бе открит Лот 3.3 на АМ „Струма“ между Кресна и Сандански. Участъкът е с обща дължина 23,6 км и е част от проект „Автомагистрала „Струма” – Лот 3.1, Лот 3.3 и тунел Железница“ С...