ПроектиМедииКонтактиОперативна програма "ТРАНСПОРТ" 2007-2013

Начало / Новини

Управляващият орган на ОП „Транспорт” ще подпише оперативно споразумение с „Метрополитен” ЕАД

27 май 2008 A+AA-

На 28 май 2008 г., от 10.00 часа в Министерството на транспорта, в присъствието на министър Петър Мутафчиев, ще бъде подписано Оперативно споразумение между Управляващия орган на Оперативна програма „Транспорт" и бенефициента „Метрополитен" ЕАД. В последствие ще бъде подписан и договор за „Изпълнение на инженерно-консултантски услуги при проектирането и строителството на обект: Проект за разширение на метрото в София - втори диаметър; участък: „Пътен възел Надежда - Централна жп гара - пл. Света Неделя - НДК - бул. Черни Връх" между „Метрополитен" ЕАД и консорциума „Систра - Инфрапроект консулт - Метроконсулт БГ".

Проектът за разширение на софийското метро в участък: „Пътен възел Надежда - Централна жп гара - пл. Света Неделя - НДК - бул. Черни Връх" е включен в списъка с индикативни проекти от Приоритетна ос „ Подобряване на интермодалността при превозите на пътници и товари" на Оперативна програма „Транспорт" 2007-2013 г. Индикативният бюджет на проекта, заложен в програмата е на стойност 185,19 млн. евро. Проектът е предвиден за съ-финансиране от Европейския фонд за регионално развитие.

Оперативното споразумение дава юридическата рамка на взаимоотношенията между бенефициента, като получател на безвъзмездна финансова помощ от Общността и Управляващият орган като институция, отговорна за управлението и контрола на помощта от ОП „Транспорт" 2007-2013 г.

YouTube icon Instagram icon google plus icon

Новини

НОВА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА НА ОПТТИ +

13 март 2019

Нова интернет страница на ОПТТИ https://www.eufunds.bg/bg/optti

От началото на 2019 г. актуалната информация за Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура" (ОПТТИ) се публикува в под-сайт Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура" на Единния информационен портал на европейските структурни и инвестиционни фондове www.eufunds.bg.

В следващия програмен период с европейско финансиране метрото ще свърже центъра с кварталите Левски и Слатина +

19 декември 2018

Днес беше проведена инспекция на две от бъдещите метростанции от Етап I на Линия 3 на метрото в София – метростанция „Бул. „България“ и метростанция „Красно село“, и участъка между тях. Това е първият участък от Етап...

Лот 3.3. на АМ „Струма“ между Кресна и Сандански беше открит предсрочно +

17 декември 2018

Днес официално бе открит Лот 3.3 на АМ „Струма“ между Кресна и Сандански. Участъкът е с обща дължина 23,6 км и е част от проект „Автомагистрала „Струма” – Лот 3.1, Лот 3.3 и тунел Железница“ С...