ПроектиМедииКонтактиОперативна програма "ТРАНСПОРТ" 2007-2013

Начало / Новини

Приключи проверката на стартирали тръжни процедури, предвидени за финансиране от ОП „Транспорт”

18 април 2008 A+AA-
Министърът на транспорта Петър Мутафчиев разпореди Звеното за вътрешен одит към министерството да направи проверка във Фонд „Републиканска пътна инфраструктура" на стартиралите тръжни процедури за два пътни проекти, предвидени за финансиране от Оперативна програма „Транспорт":

-       Избор на изпълнител на строителство за обект: „Доизграждане на АМ „Хемус", с участък: СОП-пътен възел „Яна" от км.0+000 до км. 8+460";

-       Избор на консултант по строителство за обект: „Доизграждане на АМ „Хемус", с участък: СОП-пътен възел „Яна" от км.0+000 до км. 8+460";

-       Избор на изпълнител на строителство за обект: „Път Е - 85 (І-5) „Кърджали - Маказа";

-       Избор на консултант по строителство за обект: „Път Е - 85 (І-5) „Кърджали - Маказа".

След анализ на окончателния доклад от проверката, Управляващият орган на Оперативна програма „Транспорт" определи за нецелесъобразно финансирането на приключилите процедури заради констатирани пропуски и нарушения при провеждането им.

Фонд „Републиканска пътна инфраструктура", в качеството си на възложител, следва да прецени своите по-нататъшни действия.

YouTube icon Instagram icon google plus icon

Новини

НОВА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА НА ОПТТИ +

13 март 2019

Нова интернет страница на ОПТТИ https://www.eufunds.bg/bg/optti

От началото на 2019 г. актуалната информация за Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура" (ОПТТИ) се публикува в под-сайт Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура" на Единния информационен портал на европейските структурни и инвестиционни фондове www.eufunds.bg.

В следващия програмен период с европейско финансиране метрото ще свърже центъра с кварталите Левски и Слатина +

19 декември 2018

Днес беше проведена инспекция на две от бъдещите метростанции от Етап I на Линия 3 на метрото в София – метростанция „Бул. „България“ и метростанция „Красно село“, и участъка между тях. Това е първият участък от Етап...

Лот 3.3. на АМ „Струма“ между Кресна и Сандански беше открит предсрочно +

17 декември 2018

Днес официално бе открит Лот 3.3 на АМ „Струма“ между Кресна и Сандански. Участъкът е с обща дължина 23,6 км и е част от проект „Автомагистрала „Струма” – Лот 3.1, Лот 3.3 и тунел Железница“ С...