ПроектиМедииКонтактиОперативна програма "ТРАНСПОРТ" 2007-2013

Начало / Оперативна програма "ТРАНСПОРТ" 2007-2013 / Приоритетни оси / Приоритетна ос II / Одобрени инфраструктурни проекти

Модернизация на виадукти от АМ „Тракия” и АМ „Хемус“

16 май 2017 A+AA-

Проектът е одобрен от Управляващия орган на Оперативна програма „Транспорт“ 2007-2013 г.

 

Бенефициент:

Агенция „Пътна инфраструктура“

 

Срок:

 

Начало:

 • 17.01.2013 г.

Виадукт при км 61+327 на АМ „Тракия”

Виадукт при км 67+027 на АМ „Тракия”

 • 22.02.2013г. 

Виадукт при км 30+874 на АМ „Хемус”

Край:

 • 02.12.2015г

Виадукт при км 61+327 на АМ „Тракия”

 • 14.07.2014 г.

Виадукт при км 67+027 на АМ „Тракия”

 • 23.10.15 г.

Виадукт при км 30+874 на АМ „Хемус”

 

Бюджет*: 23 546 977,19 лв.

Общо БФП: 23 546 977,19 лв.

ЕС: 20 014 930,61 лв.

(10 233 471,52 евро)

 

* Бюджетът на проекта включва верифицираните допустими разходи по проекта в т.ч. БФП и съфинансиране от бенефициента

 

Проектът се финансира по приоритетна ос 2 „Развитие на пътната инфраструктура по Транс-европейските и основните национални транспортни оси” на Оперативна програма „Транспорт“ 2007-2013 г.


 Кратка информация за проекта:

Проектът включва изработване на документация и изпълнение на строително-монтажни работи, с които се осигурява привеждането на виадуктите на АМ „Тракия” и АМ „Хемус” в съответствие с действащите нормативни документи и изисквания за натоварване, земетръсна устойчивост и възстановяване на носимоспособността, експлоатационната годност и удължаване на живота им, с цел  модернизирането им като част от транспортната мрежа на територията на Р България.

 

Описание на основните строително-монтажни работи:

 • Виадукт при км 61+327 на АМ „Тракия”

Извършено е саниране на бетоновите повърхности и възстановяване на бетоновото покритие на видимата армировка на главни греди, напречни греди и пътна плоча. Възстановено е бетоновото покритие на видимата армировка и колони на стълбове.

На място е излят изравнителен пласт от бетон по водоплътност и мразоустойчивост за тротоарни блокове, бетон за антисеизмични блокове при стълбове и устои. Изпълнена е и армировка.

Доставени и монтирани са неопренови лагери за антисеизмична защита. Почистени са стоманените ролковите лагери при устоите и разделителните стълбове № 4 и № 9 и е нанесено защитно покритие.

Монтирани са фасадни елементи при тротоарните блокове и са изградени ревизионни шахти във външните тротоарни блокове. Ремонтирани са чугунените отводнители, а където е наложително са монтирани нови, както и стоманени удължителни тръби към тях.

Положена е нова хидроизолация, плътен асфалтобетон. На съоръжението е монтиран парапет с височина 1,10 м. и предпазна стоманена ограда.

 • Виадукт при км 67+027 на АМ „Тракия”

Изпълнена е връхната конструкция на греди с височина 85 см. и с дължина 19,90 м., върху които е изградена монолитна пътна плоча с дебелина 16см, изпълнена от бетон. Пътната плоча е температурно непрекъсната. Гредите са 9 бр. през осово разстояния 141 см.

Използвани са 8 типа лагери за цялото съоръжение във връзка със сеизмичната осигуреност. Постигната е чрез комбинацията между лагери.

Профилирано е околното пространство и е извършена корекция на дерето с цел ограничаване на разливането на язовира и заливането на стълбовете.

Положени са хидроизолация, плътен асфалтобетон за изравнителен пласт и плътен асфалтобетон за износващ пласт.

На съоръжението са монтирани предпазен парапет с височина H=110см и предпазна стоманена ограда с конзола H2W4.

 • Виадукт при км 30+874 на АМ „Хемус”

Засипаните колони на стълбовете са разкрити до фундаментите и е нанесена хидроизолация, след което е направен обратен насип. Напречната армировка е възстановена и допълнително усилена.

Дилатационната фуга е демонтирана, след което е температурно настроена, нивелирана, отново монтирана и антикорозионно защитена.

Напречната армировка е възстановена и допълнително усилена. Монтирана е заварена армировъчна мрежа. Двете външни греди на всяко поле са обработени.

            Изградени са нови тротоарни блокове. Върху тротоарните блокове е нанесен водоотблъскващ бетон. Долната страна на тротоарната конзола е усилена. Монтирани са тръби под лявата тротоарна конзола на ляво платно за комуникационни съоръжения. Отводнителите са подменени с нови. Излят е нов изравнителен бетон. На съоръжението са монтирани предпазен парапет, предпазна еластична ограда и комбинирана еластична ограда.

 

Постигнати резултати:

 • Изграден виадукт при  АМ „Тракия” – 525 м.
 • Изграден виадукт при АМ „Тракия” - 280,50 м.
 • Изграден виадукт при АМ „Хемус” – 720 м.

YouTube icon Instagram icon google plus icon

Новини

НОВА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА НА ОПТТИ +

13 март 2019

Нова интернет страница на ОПТТИ https://www.eufunds.bg/bg/optti

От началото на 2019 г. актуалната информация за Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура" (ОПТТИ) се публикува в под-сайт Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура" на Единния информационен портал на европейските структурни и инвестиционни фондове www.eufunds.bg.

В следващия програмен период с европейско финансиране метрото ще свърже центъра с кварталите Левски и Слатина +

19 декември 2018

Днес беше проведена инспекция на две от бъдещите метростанции от Етап I на Линия 3 на метрото в София – метростанция „Бул. „България“ и метростанция „Красно село“, и участъка между тях. Това е първият участък от Етап...

Лот 3.3. на АМ „Струма“ между Кресна и Сандански беше открит предсрочно +

17 декември 2018

Днес официално бе открит Лот 3.3 на АМ „Струма“ между Кресна и Сандански. Участъкът е с обща дължина 23,6 км и е част от проект „Автомагистрала „Струма” – Лот 3.1, Лот 3.3 и тунел Железница“ С...