ПроектиМедииКонтактиОперативна програма "ТРАНСПОРТ" 2007-2013

Начало / Оперативна програма "ТРАНСПОРТ" 2007-2013 / Приоритетни оси / Приоритетна ос II / Одобрени инфраструктурни проекти

Изграждане на автомагистрала „Марица“, Лот 1 и Лот 2

15 май 2017 A+AA-

Проектът е одобрен от Управляващия орган на Оперативна програма „Транспорт“ 2007-2013 г. на 04.08.2011 г., а от Европейската комисия на 22.02.2012 г.

Срок:

Начало: 26.07.2011 г.

Край: 16.10.2015 г.

Бенефициент: Агенция „Пътна инфраструктура“

Бюджет*: 383 111 856,04 лв.

Общо БФП: 383 111 856,04 лв.

ЕС: 325 645 077,63 лв.

(166 499 684,35 евро)

* Бюджетът на проекта включва верифицираните допустими разходи по проекта в т.ч. БФП и съфинансиране от бенефициента

Проектът е финансиран по Приоритетна ос 2: „Развитие на пътната инфраструктура по Транс-европейските и основните национални транспортни оси”

Кратка информация за проекта:

Автомагистрала “Марица” е разположена по протежение на Транс-европейската транспортна мрежа и свързва автомагистрала "Тракия" при възел Оризово с Капитан Андреево на българо-турската граница. Проектът включва ново строителство на 65.62 км магистрален участък, започващ от края на автомагистрала “Марица” и завършващ в началото на магистрален участък Харманли-Любимец. Изпълнението на проекта доведе до намаляване на времето за пътуване и повишаване, както комфорта при пътуване, така и безопасността.

Основно заинтересовани от инфраструктурата са използващите автомагистралата и населението на региона. Проектът за автомагистралата отклонява транзитното движение от много градове и села, които бяха потърпевши от шума и замърсяването на въздуха, като  осигурява и по-безопасни условия на движение.

Местоположение

Проектът е разположен в Югоизточен район и Южен централен район.

Технически параметри на проекта

Проектът включва строителството на отсечка с дължина 65,62 км, представляваща автомагистрала с две пътни платна и скорост на движение 120 km/h, от пътен възел „Плодовитово“ до град Харманли, с което се доизгражда липсващата част на автомагистрала „Марица“

Проектът се осъществено като отделен етап с два лота.

Лот 1: от пътния възел в близост до Плодовитово до пътния възел в близост до Димитровград;

Лот 2: от пътния възел в близост до Димитровград до Харманли.

Основни показатели:

- Дължина на построения участък от автомагистралата: 65,620 км

- Брой на пътните възли: 3 броя

- Мостове (над реки): 5 броя

- Надлези при пътища: 5 броя

- Подлези при пътища: 5 броя

- Надлези при железопътни линии: 2 броя

- Подлези при железопътни линии: 1 брой

- Шумоизолиращи прегради: 17 100 m

- Площадки за краткотраен отдих/обслужване: 10 броя

Резултати при успешно изпълнение на проекта

Със завършването на автомагистрала „Марица“, на практика бе изградена автомагистралната връзка между София и турската граница по IV и X коридор на трансевропейската  транспортна мрежа.


YouTube icon Instagram icon google plus icon

Новини

НОВА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА НА ОПТТИ +

13 март 2019

Нова интернет страница на ОПТТИ https://www.eufunds.bg/bg/optti

От началото на 2019 г. актуалната информация за Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура" (ОПТТИ) се публикува в под-сайт Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура" на Единния информационен портал на европейските структурни и инвестиционни фондове www.eufunds.bg.

В следващия програмен период с европейско финансиране метрото ще свърже центъра с кварталите Левски и Слатина +

19 декември 2018

Днес беше проведена инспекция на две от бъдещите метростанции от Етап I на Линия 3 на метрото в София – метростанция „Бул. „България“ и метростанция „Красно село“, и участъка между тях. Това е първият участък от Етап...

Лот 3.3. на АМ „Струма“ между Кресна и Сандански беше открит предсрочно +

17 декември 2018

Днес официално бе открит Лот 3.3 на АМ „Струма“ между Кресна и Сандански. Участъкът е с обща дължина 23,6 км и е част от проект „Автомагистрала „Струма” – Лот 3.1, Лот 3.3 и тунел Железница“ С...