ПроектиМедииКонтактиОперативна програма "ТРАНСПОРТ" 2007-2013

Начало / ОП „ТРАНСПОРТ И ТРАНСПОРТНА ИНФРАСТРУКТУРА“ 2014-2020 Г. / Обща информация

Обща информация

A+AA-

Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“  2014 -2020 (ОПТТИ 2014-2020) продължава успешно своето изпълнение с последователност на инвестициите и устойчивост на проектите.

Общата цел на ОПТТИ 2014-2020 е развитие на устойчива транспортна система.

Инструменти за постигането на тази цел са проектите за развитие на транспортната система, които допринасят за ефективната свързаност на транспортната мрежа и премахването на участъци с недостатъчен капацитет в нея, намаляване на задръстванията, на нивата на шум и замърсяване, подобряване на безопасността, насърчаване употребата на екологосъобразни видове транспорт.

Стратегията на ОПТТИ 2014-2020 предвижда завършване на основни национални и общоевропейски транспортни направления на територията на страната. Инвестиции се насочват по направления с напреднала степен на изпълнение, финансирани по ОПТ 2007-2013, целящо в максимална степен приключване на модернизацията им или тяхното доизграждане.

В рамките на ОПТТИ 2014-2020 ще продължи финансирането на инвестиции във внедряване на интелигентни системи за управление на трафика, подобряване на безопасността и сигурността на транспорта.

Стратегията на ОПТТИ 2014 – 2020 допринася за постигане на целите на Стратегия „Европа 2020” и е съобразена с насоките за развитие на европейската транспортна политика и Транс- европейската транспортна мрежа, с националните политики, както и с изводите и препоръките, дефинирани в анализа на социално-икономическото развитие и стратегията на Споразумението за партньорство.

Общият бюджет на Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“  2014 -2020 e 3 691 799 790, 72 лева, разпределен по приоритетни оси както следва:

Приоритетна ос 1 „Развитие на железопътната инфраструктура по „основната” Трансевропейска транспортна мрежа“ с бюджет 1 316 949 229,52 лева

Приоритетна ос 2 „Развитие на пътната инфраструктура по „основната” и „разширената” Трансевропейска транспортна мрежа“ с бюджет 1 316 949 227,56 лева.

Приоритетна ос 3 „Подобряване на интермодалността при превоза на пътници и товари и развитие на устойчив градски транспорт“ с бюджет 819 837 917,27 лева.

Приоритетна ос 4 „Иновации в управлението и услугите - внедряване на модернизирана инфраструктура за управление на трафика, подобряване на безопасността и сигурността на транспорта“ с бюджет 144 834 024,80 лева.

Приоритетна ос 5 „Техническа помощ“ с бюджет 93 229 391,57 лева.

 

YouTube icon Instagram icon google plus icon

Новини

НОВА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА НА ОПТТИ +

13 март 2019

Нова интернет страница на ОПТТИ https://www.eufunds.bg/bg/optti

От началото на 2019 г. актуалната информация за Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура" (ОПТТИ) се публикува в под-сайт Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура" на Единния информационен портал на европейските структурни и инвестиционни фондове www.eufunds.bg.

В следващия програмен период с европейско финансиране метрото ще свърже центъра с кварталите Левски и Слатина +

19 декември 2018

Днес беше проведена инспекция на две от бъдещите метростанции от Етап I на Линия 3 на метрото в София – метростанция „Бул. „България“ и метростанция „Красно село“, и участъка между тях. Това е първият участък от Етап...

Лот 3.3. на АМ „Струма“ между Кресна и Сандански беше открит предсрочно +

17 декември 2018

Днес официално бе открит Лот 3.3 на АМ „Струма“ между Кресна и Сандански. Участъкът е с обща дължина 23,6 км и е част от проект „Автомагистрала „Струма” – Лот 3.1, Лот 3.3 и тунел Железница“ С...