ПроектиМедииКонтактиОперативна програма "ТРАНСПОРТ" 2007-2013

Начало / Оперативна програма "ТРАНСПОРТ" 2007-2013 / Изпълнени проекти по ОПТ / Проекти за техническа помощ

Проект „Подготовка на проект „(Е 79) Видин-Монтана”

18 януари 2013 A+AA-

С решение № ОПТ-78/17.12.2012 г. на Ръководителя на Управляващия орган на Оперативна програма „Транспорт” 2007-2013 г. (ОПТ) за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ беше одобрен проекта „Подготовка на проект „(Е 79) Видин-Монтана”.

Проектът се финансира по Приоритетна ос 2 „Развитие на пътната инфраструктура по Транс-европейските и основни национални транспортни оси” на ОПТ.                                                    

Общата стойност на проекта, съгласно договор № ДОПТ-1 от 17.01.2013 г. за предоставяне на  безвъзмездна финансова помощ е 4 188 500.00 лв., от които 3 350 800.00 лв. от Кохезионния фонд на Европейския съюз и 837 700,00 лв. национално съфинансиране.

Бенефициент по проекта е Агенция „Пътна инфраструктура”

Срокът на изпълнение на проекта е до 31.08.2015 г.

Мястото на изпълнение на проекта е на територията на  Северозападен регион на Република България: области: Видин, Монтана и Враца.

С настоящия проект се цели извършване на подготвителни дейности, необходими за стартиране строителството на проект „Видин - Монтана“ с цел успешна реализация на инвестиционния проект.

По проекта се финансира изготвянето на  идеен и технически проект, парцеларен план, доклад за ОВОС, доклад за оценка на степента на въздействие, план за управление на околната среда, план за собствен екологичен мониторинг на околната среда и одит по пътната безопасност.

YouTube icon Instagram icon google plus icon

Новини

НОВА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА НА ОПТТИ +

13 март 2019

Нова интернет страница на ОПТТИ https://www.eufunds.bg/bg/optti

От началото на 2019 г. актуалната информация за Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура" (ОПТТИ) се публикува в под-сайт Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура" на Единния информационен портал на европейските структурни и инвестиционни фондове www.eufunds.bg.

В следващия програмен период с европейско финансиране метрото ще свърже центъра с кварталите Левски и Слатина +

19 декември 2018

Днес беше проведена инспекция на две от бъдещите метростанции от Етап I на Линия 3 на метрото в София – метростанция „Бул. „България“ и метростанция „Красно село“, и участъка между тях. Това е първият участък от Етап...

Лот 3.3. на АМ „Струма“ между Кресна и Сандански беше открит предсрочно +

17 декември 2018

Днес официално бе открит Лот 3.3 на АМ „Струма“ между Кресна и Сандански. Участъкът е с обща дължина 23,6 км и е част от проект „Автомагистрала „Струма” – Лот 3.1, Лот 3.3 и тунел Железница“ С...