ПроектиМедииКонтактиОперативна програма "ТРАНСПОРТ" 2007-2013

Начало / Оперативна програма "ТРАНСПОРТ" 2007-2013 / Изпълнени проекти по ОПТ / Проекти за техническа помощ

Проект „Разширяване функционалния обхват на Географската Информационна Система (ГИС) на ДП „Национална компания Железопътна инфраструктура”

19 октомври 2012 A+AA-

С решение № ОПТ-47/15.08.2012 г. на Ръководителя на Управляващия орган на Оперативна програма „Транспорт” 2007-2013 г. (ОПТ) за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ беше одобрен проекта „Разширяване функционалния обхват на Географската Информационна Система (ГИС) на ДП „Национална компания Железопътна инфраструктура”.

Проектът се финансира по Приоритетна ос 5 „Техническа помощ” на ОПТ.

Общата стойност на проекта е 11 182 296,00 лв., като стойността на безвъзмездната финансова помощ е 9 369 096 лв., от които 7 963 731.60 лв. от Европейският фонд за регионално развитие фонд.

Бенефициент по проекта е ДП „Национална компания Железопътна инфраструктура”.

Срокът на изпълнение на проекта е до 30.06.2015 г.;

Местоположението на изпълнението на проекта попада в обхвата на Северозападен, Северен централен, Североизточен, Югоизточен, Югозападен и Южен централен райони на планиране на територията на областите Враца, Плевен, Велико Търново, Русе, Варна, Шумен, Бургас, Стара Загора, София (столица), Кюстендил, Пловдив и Хасково.

Проектът предвижда проектиране на разширяването на функционалния обхват на ГИС, заснемане на железопътната инфраструктура и нейните елементи, касаещи разширяването функционалния обхват на ГИС, разработване и доставка на ГИС софтуер, доставка на лицензи за работа с базов софтуер, доставка на хардуер и свързаният с него софтуер, разширяване функционалния обхват на ГИС на ДП НКЖИ, провеждане на тестове на централно и регионално ниво и приемане на системата, провеждане на обучение на администратори и потребители и внедряване разширението на ГИС на ДП НКЖИ.

YouTube icon Instagram icon google plus icon

Новини

НОВА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА НА ОПТТИ +

13 март 2019

Нова интернет страница на ОПТТИ https://www.eufunds.bg/bg/optti

От началото на 2019 г. актуалната информация за Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура" (ОПТТИ) се публикува в под-сайт Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура" на Единния информационен портал на европейските структурни и инвестиционни фондове www.eufunds.bg.

В следващия програмен период с европейско финансиране метрото ще свърже центъра с кварталите Левски и Слатина +

19 декември 2018

Днес беше проведена инспекция на две от бъдещите метростанции от Етап I на Линия 3 на метрото в София – метростанция „Бул. „България“ и метростанция „Красно село“, и участъка между тях. Това е първият участък от Етап...

Лот 3.3. на АМ „Струма“ между Кресна и Сандански беше открит предсрочно +

17 декември 2018

Днес официално бе открит Лот 3.3 на АМ „Струма“ между Кресна и Сандански. Участъкът е с обща дължина 23,6 км и е част от проект „Автомагистрала „Струма” – Лот 3.1, Лот 3.3 и тунел Железница“ С...