ПроектиМедииКонтактиОперативна програма "ТРАНСПОРТ" 2007-2013

Начало / Оперативна програма "ТРАНСПОРТ" 2007-2013 / Изпълнени проекти по ОПТ / Проекти за техническа помощ

Проект „Техническа помощ за подготовка на проект „Модернизация на железопътна линия София – Пловдив: жп участъци София-Елин Пелин и Елин Пелин – Септември”

A+AA-

С решение № ОПТ-73/19.12.2013 г. на Ръководителя на Управляващия орган на Оперативна програма „Транспорт” 2007-2013 г. (ОПТ) за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ беше одобрен проекта „Техническа помощ за подготовка на проект „Модернизация на железопътна линия София – Пловдив: жп участъци София-Елин Пелин и Елин Пелин – Септември”.

Проектът се финансира по Приоритетна ос 1 „РАЗВИТИЕ НА ЖЕЛЕЗОПЪТНАТА ИНФРАСТРУКТУРА ПО ТРАНСЕВРОПЕЙСКИТЕ И ОСНОВНИ НАЦИОНАЛНИ ТРАНСПОРТНИ ОСИ“ на ОПТ.

Общата стойност на разходите по проекта е 58 981 408, 20 лв. Стойността на безвъзмездната финансова помощ е 49 151 173,50 лв., от които 31 293 280 лв. от Кохезионния фонд.

Бенефициент по проекта е Национална компания „Железопътна инфраструктура“.

Срокът на изпълнение на проекта е до 31.12.2015 г.

Мястото на изпълнение на проекта е област София и област Пазарджик.

 

Дейностите по проекта са:  

  1. Изготвяне на формуляр за кандидатстване за проект „Модернизация на железопътна линия София-Пловдив: жп участъци София-Елин Пелин и Елин Пелин – Септември
  2. Координация на подготовката на технически проекти и оценка на съответствието със съществените изисквания към строежите за проект „Модернизация на железопътна линия София-Пловдив: жп участъци София-Елин Пелин и Елин Пелин – Септември
  3. Оценка на съответствието с изискванията за оперативна съвместимост на фаза техническо проектиране за проект „Модернизация на железопътна линия София-Пловдив: жп участъци София-Елин Пелин и Елин Пелин – Септември
  4. Извършване на теренни проучвания за опазване на културното наследство в обхвата на проект „Модернизация на железопътна линия София-Пловдив: жп участъци София-Елин Пелин и Елин Пелин – Септември
  5. Изготвяне на ПУП и Технически проекти за проект: „Модернизация на железопътна линия София-Пловдив: жп участъци София-Елин Пелин и Елин Пелин - Септември” за участък София-Елин Пелин
  6. Изготвяне на ПУП и Технически проекти за проект: „Модернизация на железопътна линия София-Пловдив: жп участъци София-Елин Пелин и Елин Пелин - Септември” за железопътен участък Елин Пелин – Септември
  7. Изготвяне на ПУП и Технически проекти на тягови подстанции, секционни постове и електропроводи за захранване на контактната мрежа, за проект: „Модернизация на железопътна линия София-Пловдив: жп участъци София-Елин Пелин и Елин Пелин – Септември
  8. Изготвяне на доклад за ОВОС за проект „Модернизация на железопътна линия София-Пловдив” за участъка Елин Пелин-Септември
  9. Визуализация и публичност на проект: „Модернизация на железопътна линия София-Пловдив: жп участъци София-Елин Пелин и Елин Пелин – Септември
  10. Дейности, свързани с административни разходи за набавяне на необходими разрешителни/съгласувателни документи, изискващи се от националното законодателство

 

 

YouTube icon Instagram icon google plus icon

Новини

НОВА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА НА ОПТТИ +

13 март 2019

Нова интернет страница на ОПТТИ https://www.eufunds.bg/bg/optti

От началото на 2019 г. актуалната информация за Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура" (ОПТТИ) се публикува в под-сайт Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура" на Единния информационен портал на европейските структурни и инвестиционни фондове www.eufunds.bg.

В следващия програмен период с европейско финансиране метрото ще свърже центъра с кварталите Левски и Слатина +

19 декември 2018

Днес беше проведена инспекция на две от бъдещите метростанции от Етап I на Линия 3 на метрото в София – метростанция „Бул. „България“ и метростанция „Красно село“, и участъка между тях. Това е първият участък от Етап...

Лот 3.3. на АМ „Струма“ между Кресна и Сандански беше открит предсрочно +

17 декември 2018

Днес официално бе открит Лот 3.3 на АМ „Струма“ между Кресна и Сандански. Участъкът е с обща дължина 23,6 км и е част от проект „Автомагистрала „Струма” – Лот 3.1, Лот 3.3 и тунел Железница“ С...