Начало / Управляващ орган / Структура на Управляващия орган

Организационна структура на дирекция "Координация на програми и проекти", Управляващ орган на Оперативна програма "Транспорт" 2007-2013 г.

A+AA-

Органиграма на управляващия орган на ОП Транспорт Директор Отдел Програмиране Отдел Финансово управление Отдел Мониторинг, информация и комуникация Отдел Изпълнение и координация отдел Контрол по обществените поръчки Отдел УРПАН