ПроектиМедииКонтактиОперативна програма "ТРАНСПОРТ" 2007-2013

Начало / Профил на купувача / Процедури

Процедури

Номер в профила на купувача: 18
Дата на публикуване: 03.01.2019
Последна промяна: 03.01.2019
открита процедура | Номер в РОП: 00042-2019-0001 | Статус: отворена

Организиране на събития за нуждите на ОПТТИ 2014-2020

24.01.2019 17:30
25.01.2019 14:00

https://www.mtitc.government.bg/pk/procedure/1543

Линк към обявената процедура на сайта на Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията

Услуги