ПроектиМедииКонтактиОперативна програма "ТРАНСПОРТ" 2007-2013

Начало / Оперативна програма "ТРАНСПОРТ" 2007-2013 / Изпълнени проекти по ОПТ / Проекти за техническа помощ

Проект „Проектиране на строителството на железопътната линия Видин-София: железопътни участъци Видин-Медковец и Медковец-Руска Бяла”

21 юни 2012 A+AA-

С решение № ОПТ-22/16.05.2012 г. на Ръководителя на Управляващия орган на Оперативна програма „Транспорт” 2007-2013 г. (ОПТ) за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ беше одобрен проекта „Проектиране на строителството на железопътната линия Видин-София: железопътни участъци Видин-Медковец и Медковец-Руска Бяла”.

Проектът се финансира по Приоритетна ос 1 „Развитие на железопътната инфраструктура по Транс-европейските и основните национални транспортни оси” на ОПТ.

Общата стойност на проекта е 76 205 256,00 лв., като стойността на безвъзмездната финансова помощ е 63 609 346,00 лв., от които 50 887 476,80 лв. от Кохезионния фонд на Европейския съюз.

Бенефициент по проекта е Национална компания „Железопътна инфраструктура” (НКЖИ);

Срокът на изпълнение на проекта е до 30.06.2015 г.

Мястото на изпълнение на инвестиционния проект преминава през териториите на  общините Мездра, Враца, Криводол, Монтана, Бойчиновци, Медковец, Брусарци, Ружинци, Димово, Грамада и Видин.

Проектът включва изпълнението на всички дейности свързани с подготовката на инвестиционния проект до фаза „зрял проект” отнасящи се до железопътните участъци „Видин-Медковец” и „Медковец-Руска Бяла”. Целта на проекта е да осигури пълна проектна готовност (технически проекти в пълния им обем, съгласувания, одобрения, разрешения и др.) за реализация на горепосочените железопътни участъци и по този начин да допринесе за изпълнението на инвестиционния проект през следващия програмен период 2014-2020 г.

Новини

НОВА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА НА ОПТТИ +

13 март 2019

Нова интернет страница на ОПТТИ https://www.eufunds.bg/bg/optti

От началото на 2019 г. актуалната информация за Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура" (ОПТТИ) се публикува в под-сайт Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура" на Единния информационен портал на европейските структурни и инвестиционни фондове www.eufunds.bg.

В следващия програмен период с европейско финансиране метрото ще свърже центъра с кварталите Левски и Слатина +

19 декември 2018

Днес беше проведена инспекция на две от бъдещите метростанции от Етап I на Линия 3 на метрото в София – метростанция „Бул. „България“ и метростанция „Красно село“, и участъка между тях. Това е първият участък от Етап...

Лот 3.3. на АМ „Струма“ между Кресна и Сандански беше открит предсрочно +

17 декември 2018

Днес официално бе открит Лот 3.3 на АМ „Струма“ между Кресна и Сандански. Участъкът е с обща дължина 23,6 км и е част от проект „Автомагистрала „Струма” – Лот 3.1, Лот 3.3 и тунел Железница“ С...