ПроектиМедииКонтактиОперативна програма "ТРАНСПОРТ" 2007-2013

Начало / Оперативна програма "ТРАНСПОРТ" 2007-2013 / Изпълнени проекти по ОПТ / Проекти за техническа помощ

Проект „Осигуряване на финансов ресурс за изплащане на възнаграждения на служителите, извършващи дейности по програмиране/идентифициране, подготовка, финансово управление, отчетност и контрол, наблюдение и контрол на изпълнението на проектите/операциите на ДП НКЖИ, като бенефициент по Оперативна програма "Транспорт" 2007-2013 год.”

11 май 2012 A+AA-

С решение № ОПТ-18/26.04.2012 г. на Ръководителя на Управляващия орган на Оперативна програма „Транспорт" 2007-2013 г. (ОПТ) за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ беше одобрен проектът „Осигуряване на финансов ресурс за изплащане на възнаграждения на служителите, извършващи дейности по програмиране/идентифициране, подготовка, финансово управление, отчетност и контрол, наблюдение и  контрол на изпълнението на проектите/операциите на ДП НКЖИ, като бенефициент по Оперативна програма "Транспорт" 2007-2013 год.".

Проектът се финансира по Приоритетна ос 5 „Техническа помощ" на ОПТ.

Общата стойност на проекта е 3 965 583,20 лв., като стойността на безвъзмездната финансова помощ е 3 965 583,20  лв., от които 3 370 745,72 лв. от Европейският фонд за регионално развитие фонд.

Бенефициент по проекта е Национална компания „Железопътна инфраструктура" (НКЖИ);

Продължителност на проекта от 01.03.2012  до 31.12.2014;

Мястото на изпълнение на проекта е гр. София;

Основната дейност на проекта е осигуряване на възнаграждения, съгласно разпоредбите на Кодекса на труда, социални и здравни осигуровки, дължими от работодателя, начислени върху изплатените средства на  служителите от дирекция СРИП към НКЖИ, които са пряко ангажирани с подготовката и изпълнението на проекти по ОПТ.  

Новини

НОВА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА НА ОПТТИ +

13 март 2019

Нова интернет страница на ОПТТИ https://www.eufunds.bg/bg/optti

От началото на 2019 г. актуалната информация за Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура" (ОПТТИ) се публикува в под-сайт Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура" на Единния информационен портал на европейските структурни и инвестиционни фондове www.eufunds.bg.

В следващия програмен период с европейско финансиране метрото ще свърже центъра с кварталите Левски и Слатина +

19 декември 2018

Днес беше проведена инспекция на две от бъдещите метростанции от Етап I на Линия 3 на метрото в София – метростанция „Бул. „България“ и метростанция „Красно село“, и участъка между тях. Това е първият участък от Етап...

Лот 3.3. на АМ „Струма“ между Кресна и Сандански беше открит предсрочно +

17 декември 2018

Днес официално бе открит Лот 3.3 на АМ „Струма“ между Кресна и Сандански. Участъкът е с обща дължина 23,6 км и е част от проект „Автомагистрала „Струма” – Лот 3.1, Лот 3.3 и тунел Железница“ С...