Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура" 2014-2020

Процедурен наръчник за управление и изпълнение на Оперативна програма "Транспорт" 2007-2013, версия 7

18 ноември 2011
Процедурен наръчник за управление и изпълнение на Оперативна програма "Транспорт" 2007-2013, версия 7

Процедурен наръчник за управление и изпълнение на Оперативна програма "Транспорт" 2007-2013г. версия 7, одобрена  от Министърна на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Ръководителя на УО на ОПТ на 15 ноември 2011 г.

pdf.gifПроцедурен наръчник за управление и изпълнение на ОПТ, версия 7.pdf (2.97 MB)

pdf.gifПроцедурен наръчник за управление и изпълнение на ОПТ, версия 7 (част приложения)l.pdf (95.56 MB) 

pdf.gifОписание на системите за управление и контрол.pdf (22.33 MB)