Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура" 2014-2020

Започва цялостен анализ на състоянието на железопътния сектор в България

25 септември 2012

Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията започва реализацията на проект по Оперативна програма „Транспорт”, който да изготви анализ на състоянието на железопътния сектор в България. Част от резултатите от него ще бъдат използвани за подготовката на проектно предложение за закупуване на нови влакове за „БДЖ – Пътнически превози” по оперативната програма през следващия програмен период. Това стана ясно по време на представянето на дейностите по трите позиции, попадащи в обхвата на договора.

„БДЖ – Пътнически превози” бе предложен за бенефициент по Техническа помощ на програмата и в момента са в ход проучванията за финансиране“, каза инж. Галина Василева, директор на дирекция „Координация на програми и проекти“ в МТИТС. По думите й са проведени  срещи с представители на инициативата JASPERS и е договорено тяхното дългосрочно сътрудничество по целия процес на подготовка и изпълнение на такъв проект по ОП „Транспорт”.

България вече успя да реализира подобен проект чрез закупуването на нови влакове за столичното метро. Със средства от ЕС бяха купени 15 нови мотриси, част, от които вече обслужват линиите на метрото. „Надяваме се да успеем да приложим натрупания опит и при подготовката на проектно предложение за следващия програмен период”, допълни тя.

Анализът на състоянието на железопътния сектор в страната ще бъде направен от българо-германския консорциум “ИнфраКеър-ТрансКеър” ДЗЗД. Той обхваща три договора, като работата по тях се финансира от Европейския фонд за регионално развитие на ЕС по приоритетна ос „Техническа помощ” на Оперативна програма „Транспорт”. Дейностите по трите позиции ще приключат до септември 2013 г.

Първият лот е свързан с оценка на пазарното търсене на пътнически услуги и изготвяне на мерки за тяхното оптимизиране. Това ще стане чрез серия от анализи и идентифицирането на добри европейски практики, чието прилагане ще спомогне за развитието на пътническите услуги. Очакванията на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията са, че резултатите от него ще послужат за подготовката на проект за закупуване на нов подвижен състав за „БДЖ – Пътнически превози” през следващия програмен период на ОП „Транспорт”.

Вторият договор обхваща изготвянето на анализ на наличната администрация и персонал, чиято основна цел е стратегическото планиране на човешките ресурси и укрепването на административния капитал. Той включва серия от обучения и програми за развитие на мениджмънта, както и адаптирането на работещи европейски практики.

Изпълнението на третата обособено позиция ще допринесе за подобряването на работата на Национална компания „Железопътна инфраструктура”. В него изпълнителите следва да предложат решения на проблемите в сектора, а именно как да бъдат намалени разходите за поддържане на инфраструктурата; как да се оптимизират средствата, нужни за поддържане на различните системи и центровете за управление на движението, както и как да бъдат намалени разходите, свързани с осигуряването на високо ниво на безопасност.

ppt.gifTransCare_presentation_V3.ppt (5.1 MB)

ppt.gifTransCare_new_presentation_BG.ppt (4.73 MB)

ppt.gifPresentation_NellyStoytcheva_25_09.ppt (1.39 MB)

public_s.jpg    galia_present_s.jpg