Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура" 2014-2020

Министър Ивайло Московски: 1 милиард лева са инвестирани в транспортната инфраструктура на страната ни по ОП „Транспорт”

6 юли 2012
Министър Ивайло Московски: 1 милиард лева са инвестирани в транспортната инфраструктура на страната ни по ОП „Транспорт”

Приблизително 1 милиард лева са вече одобрени от Европейската комисия и реално са инвестирани в инфраструктурата на страната ни, благодарение на проектите, които се реализират по Оперативна програма „Транспорт”. Това съобщи министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Ивайло Московски, който заедно с министъра по управление на средствата от Европейския съюз Томислав Дончев представи резултатите от оценката на процедурите за отпускане на безвъзмездна финансова помощ и критериите за подбор на проекти по оперативните програми.

„Благодарение на мерките, които предприехме, успяхме да постигнем значителни резултати за много кратък период – вече сме договорили над 3,7 млрд. лв. или около 92 % от бюджета на програмата, а над 1,221 млрд. лв. са платени на бенефициентите”, каза министър Московски. „За да наваксаме натрупаните закъснения повечето проекти по ОП „Транспорт” стартират със средства от националния бюджет, а в последствие, след като бъде одобрена апликационната форма, средствата се възстановяват”, допълни той. По думите му всеки голям проект (над 50 млн. евро), както и някои под този праг, се подготвят съвместно с инициативата JASPERS, което в голяма степен гарантира последващото одобрение от Брюксел. „По този начин съкращаваме сроковете за реално строителство и за усвояването на средствата”, подчерта Ивайло Московски.   

Направен бе преглед на работата през последните 3 години и резултатите, които са постигнати. „След консултации с Европейската комисия започнахме да работим на принципа на т.нар. “over booking” – реално подготвяхме повече проекти, отколкото можехме да финансираме с бюджета на програмата”, каза министър Московски. ”Логиката, която следвахме бе да се дава път на тези проекти, които имат най-добра проектна готовност, като по този начин избегнахме риска един голям проект да „забоксува” и да блокира огромен финансов ресурс”, допълни той.

По думите му, ако не е бил възприет този принцип на работа средствата предвидени за проекта за подобряване на корабоплаването по р. Дунав в участъка Батин – Белене все още щяха да са блокирани, а столичното метро щеше да чака поне до 2014 г., за да започне строителството на участъка до летище София и до Бизнес парка в кв. Младост.

Министър Ивайло Московски обърна внимание и на моделите за управление на проектите, които са били разработени през последните години и подчерта важността да се влагат средства в подготовката на проекти за следващия програмен период на ОП „Транспорт”.