Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура" 2014-2020

Отворени са ценовите оферти за избор на Изпълнители на проект за разширение на метрото в София, II етап - I диаметър, Участък бул. Цариградско шосе (МС 19) - ж.к. Дружба - Летище София (МС 23)

19 май 2012
На 17 май 2012 г. бяха отворени ценовите оферти за изпълнител на разширението на Първи метродиаметър - участъка от бул. „Цариградско шосе" до летище София с дължина 5 км и 4 метростанции.

Бяха отворени следните ценови оферти, разделени по съответните Обособени позиции:

За Обособена позиция № 1: Участък от бул. „Цариградско шосе" км.2+138,90 до км.3+184,90 (края на МС 20)
- "Адвал" АД - 24 140 222,00 лв.
- Обединение "Станилов - Метропроект" - 23 456 789,00 лв.;
- Обединение "Геометро - 20" - 29 737 333,00 лв.

За Обособена позиция № 2: Участък от км.3+184,90 (края на МС 20) до ул. „Подпоручик Неделчо Бончев" км.5+010,00
- "Порр бау" Гмбх - 96 165 666,83 лв.;
- "Доуш иншаат ве тиджарет" АД - 82 899 846,57 лв.;
- Обединение "Метро Билд 2012" - 77 173 250,00 лв.;
- Обединение "Метро Дружба" - 63 663 870,75 лв..

За Обособена позиция № 3: Участък от ул. „Подпоручик Неделчо Бончев" км.5+010,00 - Летище София (МС 23) км.7+107,00
- Обединение „Главболгарстрой" - 55 323 895 лв.;
- "Аргогруп Екзакт" ООД - 49 001 313,00 лв.;
- Обединение "Метро София" - 53 966 455,25 лв.;
- Обединение "Метро Сифер" - 48 954 969,86 лв.;
- Обединение "Метро Монолит" ДЗЗД - 56 271 872,01 лв.;
- "Хидрострой - Мостовик 2012" - 51 188 037,43 лв.;
- Обединение "Метро Конструкциони 2012" не бе допуснато до отваряне на ценова оферта.

Фирмите и обединенията са дадени по ред на подаване на оферта. Посочените цени са без ДДС.

Участъкът от бул. "Цариградско шосе" (метростанция 19) до летище София (метростанция 23) представлява Етап II, Лот 3 от Проект за разширение на метрото в София, предвиден за финансиране по Оперативна програма „Транспорт" чрез EФРР на ЕС.