Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура" 2014-2020

Проекти за почти 3 милиарда лева са одобрени за финансиране по ОП „Транспорт”

28 октомври 2011
Проекти за почти 3 милиарда лева са одобрени за финансиране по ОП „Транспорт”

Одобрената безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Транспорт" към днешна дата е 2 828 816 093 лева. Това представлява над 70 % от бюджета на програмата. На бенефициентите са изплатени повече от 722 млн. лв., а анализите показват, че до края на годината тази сума ще нарасне на над 1 млрд. лв. В процес на изпълнение са десет инфраструктурни проекта, които са включени в обхвата на програмата.
По първа приоритетната ос, за развитие на железопътната инфраструктура, са сключени шест договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за над 1.174 млрд. лв., което представлява над 90 % от бюджета на оста. На бенефициентите са изплатени над 232 млн. лв. С тези средства се реализират проектите рехабилитацията на ж.п. инфраструктурата по линията Пловдив-Бургас и модернизацията на участъка Септември - Пловдив. В процес на изпълнение е и проектът за „Електрификация и реконструкция на железопътната линия Свиленград - турска граница". По проекта вече са изградени над 14 км ж.п линия, което представлява 75 % физическо изпълнение. 
Разширението на софийското метро в участъка от Обеля до Надежда и от Младост до Цариградско шосе също се финансира по първа приоритетна ос. Бенефициентът „Метрополитен" ЕАД е сключил договори за строителство и надзор по проекта, като физическото изпълнение е над 75 %. Също така бе сключен и договор за доставка на 18 нови метровлакове на стойност почти 154 млн. лв. Проектът се изпълнява в срок, като дори се очаква предсрочно приключване на лот 2 „Младост - Цариградско шосе" в края на месец април 2012 г.
За развитието на пътната инфраструктура (втора приоритетна ос) са сключени шест договора на обща стойност над 1.196 млрд. лв., или около 65 % от бюджета на оста. На бенефициента Агенция „Пътна инфраструктура" са изплатени над 220 млн. лв. В процес на изпълнение са проектите за АМ „Струма", АМ „Марица", отсечката „Кърджали - Подкова" и връзката между Софийския околовръстен път с АМ „Хемус". Продължава строителството и на АМ „Тракия" като към днешна дата е достигнат физически напредък от 53 % по лот 2 "Стара Загора-Нова Загора", 56 % по лот 3 "Нова Загора-Ямбол" и 41% по лот 4 "Ямбол-Карнобат". Проверките на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията показват, че строителството се изпълнява в срок и при спазване на стандартите за добро качество, като очакванията са предсрочно до месец юли 2012 г. да бъде изградена основната част от трасето.
По трета приоритетна ос, по която се финансират проекти за подобряване на интермодалността при превоза на пътници и товари, са сключени два договора за отпускане на безвъзмездна финансова помощ по ОП „Транспорт" на обща стойност почти 363 млн.лв., което представлява около 85 % от бюджета на оста. На бенефициентите са изплатени над 250 млн. лв.
На практика доброто финансово изпълнение на оста се дължи на успешното реализиране на етап I от проекта за разширение на Софийското метро „Пътен възел „Надежда"- Централна ж.п. гара - пл. Света Неделя - бул. Черни връх". Проектът се изпълнява в срок и физическото и финансовото му изпълнение е около 75 %. В края на месец август бе приключена работата по прокопаване на тунелните участъци. В момента се извършват дейности по полагането на релсовия път и монтажа на инсталациите и системите. До края на годината ще бъдат напълно завършени четири метростанции, а останалите три -  конструктивно завършени.
Към днешна дата по четвърта приоритетната ос на ОП „Транспорт"  има сключен един договор за отпускане на безвъзмездна финансова помощ на обща стойност около 35 млн. лв., с които се реализира проекта за „Създаване на речна информационна система в българската част на р. Дунав - БУЛРИС".
Отчетите показват, че всички тези резултати нареждат ОП „Транспорт" на едно от челните места, по договорени и разплатени средства, от всички оперативни програми в България
.