Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура" 2014-2020

Беше открита Седмата среща на служителите по информация и публичност на мрежата ИНФОРМ на ЕК

19 май 2011

На 17 май 2011 г. в зала „Триадица" на комплекс „Бояна" министърът по управление на средствата от Европейския съюз Томислав Дончев откри Седмата официална среща на служителите по информация и публичност на оперативните програми, съфинансирани от Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд на ЕС, членуващи в мрежата ИНФОРМ на Генерална дирекция „Регионална политика" на Европейската комисия. Над 100 представители на всички 27 държави-членки на Европейския съюз взеха участие в международния форум.

Програмата на форума през първия ден беше разделена на три отделни панела:
- Организиране и провеждане на мащабни информационни събития на оперативни програми, съфинансирани от ЕС;
- Осигуряване на прозрачност - публикуване на актуален списък на бенефициенти на еврофинансиране в интернет;
- Подкрепа на бенефициентите по оперативните програми при прилагане на мерките за информация и публичност.

На 18 май 2011 г. срещата на мрежата продължи с още три панелни дискусии:
- Работа с медиите;
- Използване на социалните мрежи в процеса на комуникация;
- Провеждане на „Дни на отворените врати" като начин за информиране на обществеността.

Официалната програма на форума завърши с посещение на метростанция „Хемус" на софийското метро, чието изграждане се финансира със средства от Европейския фонд за регионално развитие.

Inform.JPG