Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура" 2014-2020

Отворени са ценовите оферти за избор на изпълнител на надзора на Лот 1 /Оризово – Димитровград/ на АМ "Марица"

22 март 2011
Отворени са ценовите оферти за избор на изпълнител на надзора на Лот 1 /Оризово – Димитровград/ на АМ "Марица"

Днес 22.03.2011 г. в Агенция "Пътна инфраструктура" бяха отворени ценовите оферти за избор на изпълнител на консултантска услуга за „Определяне на изпълнител на консултантска услуга във връзка с изпълнението на: Допълнително проектиране и строителството на обект: Автомагистрала "Марица" /А-1/ Оризово - Капитан Андреево, Участък: ЛОТ 1 "Оризово - Димитровград", от км 5+000 до км 36+400. Проектът се финансира по Приоритетна ос 2 „Развитие на пътната инфраструктура по Транс-европейските и основните национални транспортни оси" на ОП "Транспорт".

Бяха отворени следните ценови оферти в лв. без ДДС:

1. Обединение "Национални транспортни оси" - 777777 лв;

2. Обединение "Софинвест - Градиакт консулт" - 732000 лв;

3. "Рутекс" ООД, гр. София - 682000 лв;

4. Обединение "ПЕК" - 648925 лв;

5. ДЗЗД Обединение "ТрансЕко" - 637000 лв;

6. Обединение "Европейски магистрали" - 686000 лв;

7. "Пловдивинвест Марица" - 639000 лв;

8. Обединение "Т7/Сник", гр. Пловдив - 565000 лв;

9. "Ежис Пътища - България" ДЗЗД - 884500 лв;