Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура" 2014-2020

14 са подадените оферти за строителството на Лот 2 на АМ „Марица”

10 март 2011

Подадени са 14 оферти за допълнително проектиране и строителство на Лот 2 на автомагистрала "Марица" в участъка между Димитровград и Харманли. Офертите на участниците в търга бяха отворени в присъствието на министъра на регионалното развитие и благоустройството Росен Плевнелиев, Председателят на УС на АПИ Сергей Михалев и инж. Лазар Лазаров, член на УС на АПИ.

Тръжната комисия трябва да разгледа и оцени постъпилите предложения за изграждане на 34,4-километровия участък в 50-дневен срок.

Подадените предложения за участие в тръжната процедура са от следните фирми и консорциуми:

Прогнозният бюджет на проекта за допълнително проектиране и строителство на участъка Димитровград - Харманли е 105 млн. евро. Очакваното начало на строителните работи е юни - юли тази година, а очакваното завършване - през  юни - юли  2013 г.

Лотът е разделен на три подучастъка. По трасето на първия от тях се предвижда изграждането на  четири пътни надлеза и шест селскостопански подлеза. Ще бъде изпълнен проектираният пътен възел „Димитровград". В него се предвижда изместване на жп линията "Русе - Подкова".

Изграждането на два паркинга предвижда проекта за втория подучастък на ЛОТ 2. Осем са големите съоръжения по трасето - четири селскостопански подлеза и четири надлеза.

Два големи пътни възела - "Симеоновград" и „Харманли" ще бъдат построени по трасето на третия подучастък. Ще бъдат изпълнени още два надлеза, три подлеза и мост над река Харманлийска.

Още преди започването на строителството от изпълнителя ще бъдат поставени шумозащитни прегради между магистралата и населените места. Ще бъдат изпълнени и крайпътни канавки, отводнителни водостоци и утаителни канали.

В техническия проект на автомагистралата са предвидени и проходи за различни видове животни в зависимост от спецификите на местообитанията в участъците със значително биологично разнообразие.