Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура" 2014-2020

Отвориха подадените оферти за Лот 1 на Автомагистрала "Марица"

18 февруари 2011

Днес, 18. 02. 2011г. в сградата на АПИ в присъствието на медии и представители на фирмите - участници бяха отворени получените оферти за възлагане на обществена поръчка с предмет „Допълнително проектиране и строителство на обект: Автомагистрала „Марица" /А - 1/ „Оризово - Капитан Андреево", участък: Лот 1 „Орисово - Димитровград", от км 5+000 до км 36+400".

10-членна комисия, съставена от пътни инженери, юристи и финансисти, представители на АПИ, ЦИПТНЕНС, МС, МТИТС, МРРБ и МФ ще разгледа офертите на кандидатите.

Офертите, по реда на тяхното постъпване в Агенция "Пътна инфраструктура", са на:

 1. Кооператива Муратория Чементисти - Чи. Ем. Чи. Ди. Равенна
 2. Терна АД
 3. Консорциум Марица 1, в състав:
 1. АКТОР АСД
 2. Джей енд Пи - Авакс С.А.
 3. Обединение Марица 1 ДЗЗД
 1. Консорциум „Марица - Алпине - СК 13"
 1. Консорциум Страбаг България - Марица 1
 1. Мапа Иншаат Ве Тиджарет А.Ш.
 2. Сдружение Салваторе Матарезе АД - инж. Клаудио Салини Гранди Лавори АД
 1. Консорциум Рубау - Софстрой
 1.  Пицароти ИПС - Лот 1 ДЗЗД

Обществената поръчка е част от проект "Изграждане на автомагистрала Марица - от км 5 до км 72", предвиден за финансиране от Кохезионния фонд на Европейския съюз.