Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура" 2014-2020

Дванадесет кандидати за строителен надзор на Лот 1 от АМ „Марица”

11 февруари 2011
Дванадесет кандидати за строителен надзор на Лот 1 от АМ „Марица”

Днес, 11.02.2011г. в Агенция „Пътна инфраструктура" бяха отворени офертите за определяне на изпълнител на консултантска услуга във връзка с изпълнението на:

ДОПЪЛНИТЕЛНО ПРОЕКТИРАНЕ И СТРОИТЕЛСТВОТО НА ОБЕКТ: АВТОМАГИСТРАЛА "МАРИЦА" /А-1/ ОРИЗОВО - КАПИТАН АНДРЕЕВО, УЧАСТЪК: ЛОТ 1 "ОРИЗОВО - ДИМИТРОВГРАД", ОТ КМ 5+000 ДО КМ 36+400.

Офертите бяха отворени по реда на тяхното постъпване в деловодството на АПИ:

1.   Обединение "Национални транспортни оси"
     "Трафикконсулт БГ" ЕООД, гр. Аксаково "Рубикон инженеринг" ООД, гр. Варна;

2.   Обединение "Софинвест-Градиакт консулт"
     "Софинвест" ЕООД, гр. София
     "Градиакт консулт" ООД, гр. София;

3.  "Пътинвестинженеринг" АД, гр. София

4.  "Рутекс" ООД, гр. София;

5.  Обединение "ПЕК" 
     "Естудио Переда 4" С.Л., Испания 
     "Евро и контрол и консулт" ООД, гр. София "Контрол 21" ООД, гр. София;

6.  ДЗЗД "Марица 1 - Ен Ар Консулт";
    "Ен Ар консулт" ООД, гр. Хасково "Пи Ес консулт" ЕООД, гр. София
    "Глоса" ЕООД, гр. София
    "Контролинвест" ЕООД, гр. Пловдив
    "Контролинженеринг" АД, гр. София;

7.  ДЗЗД Обединение "ТрансЕко";
    "Трансконсулт-БГ" ООД, гр. София
    "Екоинженеринг" ЕООД, гр. Кърджали

8.  Обединение "Европейски магистрали"
     "Инфрам" АД, Чешка Република "Гама мениджмънт" АД, гр. София
     "ГИД консулт" ООД, гр. София;

9.  "Пловдивинвест Марица"
     "Пловдивинвест" АД, гр. Пловдив "Гама сървисиз" ЕООД, гр. София;

10. Обединение "Т7/Сник", гр.Пловдив
      "Т7 консулт" ЕООД, гр. Пловдив "СНИК" ЕООД, гр. Шумен;

11. "Ежис Пътища - България"
      "Ежис България" ЕАД, гр. София "Ежис Рут - Сеторут" АД, Франция;

12.  "Пътконсулт 2000" ЕООД, гр.София

Процедурата е част от проект "Строителство на автомагистрала "Марица", предвиден за финансиране от Кохезионния фонд на Европейския съюз чрез Оперативна програма "Транспорт".