Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура" 2014-2020

Представители на Европейската комисия посетиха строителните обекти от втори метродиаметър

30 септември 2010
Представители на Европейската комисия посетиха строителните обекти от втори метродиаметър

На 29 септември 2010 г. представители на Генерална дирекция „Регионална политика" на Европейската комисия посетиха строителните обекти, включени в проекта за разширение на метрото в гр. София, финансиран по Оперативна програма „Транспорт" от Европейския фонд за регионално развитие. Посещението беше проведено в рамките на Медиен семинар за структурните фондове на ЕС в България, организиран от Представителството на Европейската комисия в България.

Рафаел Гуле, Никола Йонстон и Владислава Христозова посетиха строителната площадка на метростанция 10-II (хотел „Хемус") и тунела под бул. „Черни връх".

Изпълнителният директор на „Метрополитен" ЕАД Стоян Братоев запозна представителите с методите на работа и дейностите, извършени до момента по проекта.

Към месец септември 2010 г. реализацията на проекта се осъществява по график като физическото изпълнение вече е достигнало 40.5%. Изпълняват се конструкциите на всички метростанции. Две от тях - МС 9 (НДК) и МС10 (при хотел „Хемус"), както и тунелът между тях, са изградени в по-голямата си част и до края на 2010 г. в тях започва изпълнение на архитектурните довършителни работи. През 2011 г., съобразно графика, поетапно ще започнат подобни работи и на останалите станции.

От тунела на Обособена позиция 1 - от пътен възел „Надежда" до бул. „Патриарх Евтимий" (с дължина 3.8 км), който се изпълнява по щитов метод със специална тунелопробивна машина, са изпълнени към момента около 400 м. До края на тази седмица се очаква машината да достигне до метростанция 5 (Мария Луиза). Срокът за завършване на тунела е август 2011 г.

По Обособена позиция 2 - от бул. „Патриарх Евтимий" до бул. „Черни Връх" е завършена конструкцията на тунела между МС9 и МС10, като в него вече е изпълнен и релсовият път, а през есента на 2010 г. започват работите по монтажа на останалото оборудване.

Изпълнени са около 550 м от двупътния тунел под бул. „Черни връх", изграждан по Нов Австрийски метод, като строителството изпреварва графика с около месец. Цялостното му завършване е предвидено до средата на 2011 г., след което започва изпълнението на релсовия път и монтажът на оборудването.

На визитата присъстваха още представители от Министерски съвет, Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията, бенефициента на проекта за разширение на метрото в София - „Метрополитен" ЕАД, също така представители на изпълнителите - Обединение „Метро Трейс" и на Инженер-Консултанта Консорциум „Систра - Инфрапроектконсулт - Метроконсулт БГ".