Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура" 2014-2020

Оперативна програма „Транспорт” беше подписана днес в Брюксел

27 ноември 2007
Министърът на транспорта Петър Мутафчиев и комисарят по регионалната политика на ЕК Данута Хюбнер подписаха днес Оперативна програма „Транспорт" 2007-2013 г. Церемонията се състоя в сградата на Представителството на Република България в ЕС.

Комисар Хюбнер поздрави България с подписването на Оперативна програма „Транспорт" и заяви, че това е първата стъпка по един дълъг седемгодишен път. Програмата е важна не само, защото чрез нея се инвестират над 2 млрд. евро, но и защото ще подпомогне икономическия растеж, чрез инвестиции в устойчив транспорт и изграждане на връзки с европейската транспортна мрежа. Комисар Хюбнер подчерта, че предизвикателствата днес са: изпълнението на оперативните програми, необходимостта от инвестиции в качествена администрация и добре разработени проекти. Тя изрази своята увереност, че всяко едно евро ще бъде ефективно инвестирано за доброто бъдеще на България.

Министърът на транспорта Петър Мутафчиев благодари на всички допринесли за подготовката на Оперативна програма „Транспорт", както и за личната ангажираност на комисар Хюбнер. Той акцентира, че основните предизвикателства пред Управляващия орган на програмата са запазването и засилването на административния капацитет, както и подборът на качествени проекти. Един от основните принципи при разработването на оперативната програма е подготовката на алтернативни проекти, извън основните, заложени в програмата. По този начин се гарантира повишаването на усвояемостта от Структурните и Кохезионния фондове на ЕС.