Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура" 2014-2020

Приключи първата национална медийна кампания на ОПТТИ 2014-2020 г.

3 август 2018

На 2 август 2018 г. в присъствието на бенефициентите на Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014-2020 г. бяха представени резултатите от проведената 4-месечна медийна кампания на ОПТТИ 2014-2020 г, която приключи преди дни.

Ръководителят на УО на ОПТТИ 2014-2020 г., инж. Галина Василева, разказа подробно за проведената във всички национални телевизии и радио-станции кампания. По време на нейното реализиране специално бяха подготвени и излъчени 28 телевизионни и 11 радио-рубрики.

Част от тях бяха посветени на напредъка на актуалните проекти по ОПТТИ – изграждането на АМ „Струма“; рехабилитацията на ж.п. направлението „Пловдив-Бургас“; строителството на Линия 3 на софийското метро; поддържането и модерното управление на корабоплаването по р. Дунав и Черно море, и др.

 Друга част от рубриките беше насочена към различни важни аспекти от развитието на транспортната инфраструктура в страната, като например:

Всички излъчени рубрики ще бъдат качени поетапно на сайта на Оперативната програма и на официалния YouTube канал (https://www.youtube.com/channel/UCreJjfFNa29mi1KMP3pRdUw/feed), откъдето са достъпни по всяко време за всички заинтересовани лица.

Това дава възможност да се проследи развитието на проектите по ОПТ 2007-2014 г. и ОПТТИ 2014-2020 г.

Напредъкът в модернизирането на транспортната инфраструктура в България е най-осезаем, когато се направи паралел с най-старите рубрики, качени на официалния YouTube канал преди близо 4 години.

Може да си припомним как изглеждаше „Западната дъга“ на Околовръстния път на София (https://www.youtube.com/watch?v=Tor8BvL2NHk), какви бяха старите навигационни знаци по р. Дунав (https://www.youtube.com/watch?v=rTt6lombWfk), как изглеждаше Централна гара–София (https://www.youtube.com/watch?v=n222GhoZgGU) преди ремонта по Оперативната програма.