Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура" 2014-2020

Във Видин ще се проведе семинар за представяне на ОП „Транспорт”

11 ноември 2008
Управляващият орган на Оперативна програма „Транспорт" 2007-2013 г. организира във Видин семинар за представителите на регионалните и местни власти и медиите в Северозападния район за планиране. Събитието ще се проведе на 13 ноември (четвъртък) 2008 г. от 10 ч. в регионалния пресклуб на БТА.

Семинарът ще бъде открит от Ръководителя на Управляващия орган на Оперативна програма „Транспорт" г-жа Нели Йорданова. Участниците ще бъдат запознати с целите, приоритетите и основните проекти, финансирани по програмата, както и с развитието на железопътната инфраструктура по Транс-европейските и основните национални транспортни оси. Акцент в представянето ще бъде проектът за техническа помощ за извършване на предпроектно проучване и подготовка на идеен проект за модернизацията на железопътната линия Видин - София, финансиран по програма ИСПА на ЕС.