Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура" 2014-2020

Ивайло Московски: Ще усвоим около 95% от средствата по ОП "Транспорт" 2007 – 2013 г.

29 декември 2015

Инвестираните средства по ОП "Транспорт" 2007 – 2013 г. в края на програмния период ще достигнат близо 95%. Това заяви министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Ивайло Московски, по време на откриването на обходния път на Монтана. По думите му, това е висок процент на усвояване, като се има предвид големия финансов ресурс на програмата и сложността на инфраструктурните проекти.

Изграждането на обходните пътища на Монтана и Враца, които бяха построени с пари от програмата, са част от последователната ни политика, която провеждаме за повече инвестиции в Северозападния регион на страната, каза Ивайло Московски. Той допълни, че с изграждането на конкурентна инфраструктура ще бъдат привлечени инвестиции и региона ще добие изцяло нов облик. Министър Московски посочи, че трафикът по Дунав мост 2 се е увеличил 4 пъти от предварително заложените параметри и е изключително важно прилежащата инфраструктура също да бъде рехабилитирана и изградена.

На събитието присъстваха министър-председателят Бойко Борисов, министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова, председателят на УС на Агенция „Пътна инфраструктура“ Лазар Лазаров, представители на местната и изпълнителната власт.

Проектът „Път I-1 (Е79) „Обходен път на гр. Монтана” от км 102+060 до км 114+512,20“ се финансира със средства от Оперативната програма "Транспорт" 2007-2013 г. Изпълнител на обекта е Обединение "Обход Монтана", а стойността на договора за строителство е 46 572 618,11 лв. с ДДС. Строителният надзор се осъществява от Обединение "Ен Ар – Инфрам – 2" и е на стойност 1 512 000 лв. с ДДС. Общата дължина на участъка е 12,452 км.

Обходният път на Монтана е част от участъка Видин – Ботевград. По път I-1 (Е79) се осъществяват транспортните връзки между три европейски държави – Румъния, България и Гърция. С пускането в експлоатация на втория мост над р. Дунав при Видин - Калафат се увеличат транзитните потоци в Северозападна България, като направлението се използва все по-интензивно като най-къс маршрут между Западна, Централна Европа и Бяло море, а също и като връзка на Европа с Азия.

Новият участък започва от километър 102+060 в землището на с. Долна Вереница, където се отделя от съществуващия път I-1 (Е-79), обхожда града от северната му страна, пресича пътя за гр. Арчар (път III-112), преминава през съществуващия пътен възел за гр. Лом, пресича р. Огоста, и достига до км 114+512.20, където отново се включва в съществуващия път І-1 (Е 79) за гр. Враца. Обходът е с параметрите на скоростен път – с по две ленти на движение в двете посоки. На обекта има 4 пътни възела, 11 големи съоръжения – мост над река Огоста, 7 подлеза, 2 надлеза, и надлез над ж. п. линията Бойчиновци – Монтана - Берковица.

Четирите пътни възела са при:

102-ри километър – осигурява връзката на трафика от центъра на Монтана към посока Видин;

108-ми километър – при пресичането на път III-112 по направлението Монтана – Арчар – Видин. Чрез него ще се осъществява безпрепятственото преминаване над път Е79;

110-ти километър – при пресичането на Е79 с път II-81, осигуряващ връзката на Монтана с Лом;

113-ти километър – при това съоръжение трафикът ще се влива в Е79, както и в направленията за центъра на Монтана и за с. Николово.