Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура" 2014-2020

Ивайло Московски: България е първата дунавска държава с административен и оперативен център за наблюдение на корабния трафик

10 септември 2015

България е първата дунавска държава, в която е изграден административен и оперативен център за наблюдение на корабния трафик. Това каза министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Ивайло Московски по време на официалната церемония, на която бе даден старт на системата БУЛРИС. На събитието присъстваха министър-председателят Бойко Борисов, кметът на Русе Пламен Стоилов, председателят на комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения към Народното събрание Гроздан Караджов, директорът на Агенция „Митници” Ваньо Танов, генералният директор на ДП „Пристанищна инфраструктура“ Ангел Забуртов, представители на централната и местната власт, гости и граждани на Русе и други официални лица.

От днес имаме работещ речен информационен център с 23 комуникационни точки, разположени по протежението на р. Дунав, осигуряващ достъп на всички държавни институции, заяви още Московски.

Министър Московски допълни още, че системата, която се открива днес, е еквивалентна на пуснатите преди месец трафик кули във Варна и Бургас.

Със създаването на речна информационна система в българската част на река Дунав ще бъде осъществявана съвременна електронна навигация, което е практика в морския транспорт. По този начин комуникацията между корабите и различните брегови служби, обслужващи корабоплаването вече няма да се осъществява чрез радиовръзка, телефония, зрително наблюдение и други традиционни методи.

Изградената телекомуникационна инфраструктура, осъществява пълен и непрекъснат пренос на всички данни по протежението на целия български участък, с обща точка сградата на БУЛРИС в Русе.

Внедряването на речната информационна система е част от дейностите по проект „Създаване на речна информационна система в българската част на река Дунав – БУЛРИС”. Общата стойност на проекта е над 37 млн. лева, а неговото съфинансиране е осигурено от Европейския фонд за регионално развитие чрез Оперативна програма „Транспорт” 2007-2013 г. по приоритетна ос 4 „Подобряване на корабоплаването по морските и вътрешните водни пътища”.