Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура" 2014-2020

Стартирани са тръжни процедури на стойност около 575 млн. евро по ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014 – 2020 г.

3 юни 2015

В напреднал етап на изпълнение са тръжни процедури на стойност около 575 млн. евро по ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014 – 2020 г. Това стана ясно днес, по време на втория Комитет за наблюдение на програмата. Той беше открит от заместник-председателя на Управляващия орган и директор на дирекция „Кординация на програми и проекти“ в Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията Галина Василева.

Проектите, за които вече текат процедури за избор на изпълнител са реализацията на Етап 1 от третия метродиаметър, който включва участъка от бул. „Янко Сакъзов“ до кв. Красно село. Стартирани са още тръжните процедури за строителство на Лот 3.1 и Лот 3.3 на АМ „Струма“. По отношение на Лот 3.2 на автомагистралата, който преминава през Кресненското дефиле, в момента тече процедура за подготовката на идеен проект за алтернативен вариант на трасето.

В рамките на заседанието се приеха методология и критерии за оценка и избор на проектни предложения. Съгласувани бяха също така Националната комуникационна стратегия и Годишен план за действие по мерките за информация и публичност. По време на комитета за наблюдение на ОП „Транспорт и транспортна инфрастуктура“ бенефициентите представиха напредъка в подготовката на проектите, които ще кандидатстват за финансиране по линия на програмата.

Участие в заседанието взеха представители на управляващия орган, бенефициентите, местна и изпълнителна власт, неправителствения сектор, синдикални организации, експерти от Европейската комисия и други.

ppt.gifИнформация за ОПТТИ.ppt (1.46 MB)

pdf.gifИГРП ОПТТИ за 2015 г.pdf (563.82 KB)

pptx.gifМетодология и критерии за оценка на проекти.pptx (293.74 KB)