Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура" 2014-2020

Ивайло Московски инспектира железопътни проекти, финансирани по Оперативна програма "Транспорт" 2007-2013 г.

16 април 2015

Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Ивайло Московски заедно с кмета на община Бургас Димитър Николов направиха днес инспекция на строителството на жп гара Бургас и жп гара Владимир Павлов. В момента се извършва модернизацията на двете гари по проекти, финансирани от  Оперативна програма „Транспорт“ 2007 – 2013 г.

По време на инспекцията на жп гара Бургас, министър Московски заяви, че няма да прави компромис с безопасността на пътниците, както и със сроковете за приключване на проектите. Той призова изпълнителите за постоянен режим на работа в пролетно-летния сезон за да бъдат наваксани закъсненията по проектите. Министърът увери, че фирмите имат пълното съдействие на Възложителя и очаква от тях дори предсрочно завършване на проектите. Ивайло Московски добави, че е напълно реалистично жп гара Бургас да бъде завършена с два месеца по-рано, до ноември месец тази година.

По-късно, министър Московски инспектира Лот 2 и Лот 3 от проекта за модернизация на жп трасето Пловдив – Бургас. Той посети жп гарите Карнобат и Ямбол, както и междугарието Карнобат-Церковски. Физическото изпълнение на двете позиции до момента е съответно 93 % за Лот 2 и 77% за Лот 3. От проверката бяха установени сериозни закъснения и слабости в изпълнението на Позиция 3 от проекта, осъществявана от “СК-13 Трансстрой” АД.

Проект „Рехабилитация на железопътни участъци от железопътната линия Пловдив - Бургас” е разделен на три участъка, като изпълнител по тях е ДЗЗД „Джи Си Еф - СК 13 - Трейс Рейлинфра Консорциум“. Позиция 2 е с обща дължина 120 км и обхваща трасето от Стара Загора до Зимница. В лота е включена рехабилитация на жп отсечките Стара Загора – Завой и Завой – Зимница. Очаква се строителството по него да приключи в края на 2015 г. Позиция 3 обхваща отсечките  Церковски – Карнобат и Карнобат – Бургас и е с обща дължина от 150 км. Очакваното приключване е до ноември 2015 г.

Министърът провери на място и строителните дейности по направлението Първомай-Свиленград. По време на проверката изпълнителят увери министър Московски, че проектът ще бъде завършен в срок преди края на годината и няма да има загуба на средства от програмата.

Министърът посети жп гара Харманли и жп гара Димитровград, която е най-голямата включена в обхвата на проекта, както и жп гари Свиленград – товарна и пътническа. “Предстои да направим проучвания и проектиране на интермодален терминал, който да облекчи пътната мрежа в тази част на страната и да позволи прехвърлянето на транзитните товари от автомобилен на железопътен транспорт“, каза министър Московски в Свиленград.

Проект „Реконструкция и електрификация на железопътната линия Пловдив-Свиленград по коридори IV и IX, фаза 2: участък Първомай-Свиленград“ се финансира по Оперативна програма „Транспорт“ 2007-2013 г. Стойността на целия проект е около 390 млн. лв., а общото физическо изпълнение до момента е 64 %