Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура" 2014-2020

Министър Ивайло Московски председателства заседанието на Комитета за наблюдение на ОП „Транспорт"

20 ноември 2014
Министър Ивайло Московски председателства заседанието на Комитета за наблюдение на ОП „Транспорт"

Новата Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура" 2014 – 2020 г. е одобрена на национално ниво. Това съобщи министърът на транспорта, информационните технологии  и съобщенията Ивайло Московски по време на първото заседание на Комитета за наблюдение на програмата. По думите му Министерският съвет е одобрил нейния проект и предстои изпращането й към Европейската комисия.

В рамките на заседанието се приеха правила за работа на Комитета и бяха обсъдени приоритетните проекти до 2020 г. Предвижда се по около 673 млн. евро да бъдат отделени за пътни и жп проекти. Проектът за разширение на софийското метро ще може да разчита на 400 млн. евро, а допълнителни 25 млн. евро са резервирани за интермодални терминали. Предвижда се да бъде създадена отделна приоритетна ос с бюджет от над 77 млн. евро, по която да се финансира разработването на системи за управление на трафика, подобряване на безопасността и сигурността в различните видове транспорт.

Паралелно бе проведено и заседание на Комитета за наблюдение на ОП „Транспорт" 2007 – 2013 г. На него бенефициентите отчетоха напредъка в работата по проектите, които изпълняват. Национална компания „Железопътна инфраструктура" работи по три големи инфраструктурни проекта по линиите: Септември-Пловдив, Пловдив-Бургас и Димитровград-Свиленград. „Инспектирах лично работата по жп линията Пловдив-Бургас", съобщи Ивайло Московски. По думите му сериозно е забавянето по лот 3 от него – Церковски-Карнобат. Достигнати са 74% физическо изпълнение и са положени 115 км. нов железен път, но изпълнителят не показва необходимата мобилизация за завършване на обекта. Въведен е ежедневен мониторинг и е изготвен нов строителен график, който отчита и форсмажорните обстоятелства от това лято. „Вече проведох една среща с изпълнителя и предстои втора, като се надявам в следващите месеци да покажат нужната мобилизация за завършване", каза министър Московски.  Другият лот от проекта за модернизация на линията Пловдив-Бургас в отсечката Стара Загора – Зимница има около 91% физическо изпълнение, като е положен 109 км. нов железен път.

Останалите обекти на НКЖИ също се движат с добри темпове. Основни проблеми по жп линията Димитровград-Свиленград са отчуждителните процедури, които до голяма степен са породени от сега действащото законодателство. „Надявам се максимално бързо да се приеме необходимата нормативна промяна, за да се решат проблемите не само на този проект, но и на всички останали", каза Ивайло Московски. Първият лот Димитровград – Харманли е изпълнен на около 70%. Вече е напълно завършена и най-голямата жп гара по неговото протежение – Димитровград. По лот 2 Харманли – Свиленград има 57% физическо изпълнение.

Най-късно започна строителството по линията Септември – Пловдив, поради което изпълнението по трите обекта в нейния обхват е най-малко. Лот 1 Септември – Пазарджик е изпълнен на 28%, лот 2 Пазарджик – Стамболийски на 17%, а лот 3 Стамболийски – Пловдив на около 34%. С добри темпове се движи и проектът за модернизация на Централна гара София, като вече са изпълнени ¼ от дейностите.

В пътния сектор са идентифицирани като високорискови проекти лот 1 на АМ „Марица" и лот 4 на АМ „Струма". „Съвместно с колегите от Министерството на регионалното развитие инспектирахме строителството по АМ „Марица". Запознат съм и с преговорите за завършване на лот 4 на АМ „Струма". Като цяло мога да кажа, че съществува риск и за двата проекта, но той е управляем и при пълна мобилизация на изпълнителите и всички ангажирани институции, няма причина да не завършат до края на 2015 г.", каза министър Московски.

Метрото продължава да е един от най-успешните проекти. В процес на изпълнение са два етапа от него. Трасето от бул. „Цариградско шосе“ до летище София е изпълнено на 82%, а линията от Младост 1 до Бизнес парка в Младост 4 – на около 70%.

„Всички резултати, които се представиха днес са плод на работа през последните 5-6 години. За щастие голяма част от екипа бе запазен през този период и това е в основата на добрите резултати. Благодаря им за това, но трябва да положим още много усилия, за да изпълним целите на програмата. Не трябва да забравяме, че остава да усвоим още около 33% от бюджета на програмата до края на 2015 г.", каза при закриването на заседанието министър Ивайло Московски.

В заседанията участие взеха представители на местната и изпълнителната власт, бенефициентите, неправителствения сектор, синдикални организации, експерти от Европейската комисия и други.

2_M.jpg  3_M.jpg 

 

 

 

pptx.gifИзпълнение на Оперативна програма "Транспорт" 2007-2013 г.pptx (4.82 MB)