Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура" 2014-2020

11 300 000 лева е стойността на инвестицията за първата фаза от проекта БУЛРИС

25 февруари 2014
11 300 000 лева е стойността на инвестицията за първата фаза от проекта БУЛРИС

Приключи първата фаза от проекта „Създаване на речна информационна система в българската част на р. Дунав – БУЛРИС”. Това бе отчетено днес в Русе от заместник-министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията  и ръководител на Управляващия орган на Оперативна програма "Транспорт" 2007 -2013 Петър Киров.

„Това е проект, в който си дават ръка транспорта от една страна и информационните технологии и съобщенията от друга, като този проект е пример за изграждане на балансирана транспортна система, която залага на всички видове транспорт“, каза заместник-министър Петър Киров.

Той съобщи, че проектът БУЛРИС освен че ще повиши безопасността и сигурността на корабоплаването по река Дунав, ще се допринесе за развитието на конкурентоспособността на водния транспорт, по отношение на останалите видове транспорт. „Уникалното на проекта БУЛРИС е, че той е насочен не само към държавните институции и развитието на контролната дейност, но и към потребителите на транспортната услуга“, заяви още заместник-министърът. Той допълни, че БУЛРИС се вписва и в цялостните усилия за развитието на българската част от дунавския регион. С внедряването на съвременни информационни системи се цели да се подобри капацитета на плавателния път, така че това да допринесе както за развитието на всички региони от тази част на страната, така и за развитието на общата конкурентоспособност на българската икономика.

В заключение, Петър Киров изрази своята благодарност към изпълнителите и подчерта, че очаква това да е една първа успешна фаза която да бъде надградена.

В рамките на събитието ръководителят на първия етап от проекта Валентин Христов отчете резултатите от приключилата вече работа по него. Проектът БУЛРИС се реализиран със средства по Оперативна програма “Транспорт” 2007 – 2013 г. Основните дейности включват проектиране и изграждане на софтуер на системата за следене на корабния трафик, оборудване на центровете, доставка, монтиране и тестване на нови плавателни средства. В рамките на тази част от проекта е завършено изграждането на технологичната инфраструктура в шестнайсет комуникационни точки, разположени по протежението на река Дунав. Изпълнител на първа фаза е „Обединение БУЛРИС 2009” АД. Стойността на договора е 11 289 440 лева без ДДС.

Стартиралата в края на миналата година втора фаза от проекта бе представена от Саймън Балдакино от консорциум “БУЛ РИС 2”. Дейностите по фаза „Разширение на обхвата на системата и услугите“ са разделени в три лота:

Лот 1 Изграждане на Речно-информационен център град Русе

Лот 2 Създаване на речна информационна система в българската част на река Дунав – БУЛРИС – разширение на обхвата на системата и услугите

Лот 3 Внедряване на система за мониторинг и заснемане на състоянието на речното дъно

Участие в официалното събитие взеха още заместник-министрите на транспорта, информационните технологии и съобщенията Антон Гинев и Георги Тодоров, генералният директор на Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“ Ангел Забуртов, експерти от Управляващия орган на Оперативна програма „Транспорт“, както и представители на централната и местната власт.

Подробна информация за проекта