Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура" 2014-2020

Заместник-министър Киров представи Географската информационна система на българските пристанища

19 декември 2013
Заместник-министър Киров представи Географската информационна система на българските пристанища

Изграждането на Географската информационна система (ГИС) на българските пристанища е стъпка към създаването на работещо електронно управление и модерна цифровата администрация. Това каза заместник-министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Петър Киров по време на публичното представяне на проекта.

Демонстриран бе архивът, който Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“ съхранява само за пристанищен терминал Варна-Запад – повече от 50 големи класьора с документи. Сега цялата тази информация е налична в системата и може да бъде заредена само с няколко команди. До този момент Географската информационна система съдържа информация за терминал Варна-Запад, но до края на 2014 г. ще обхване всички пристанища с национално значение.

„Видяхте каква документация има във всеки един голям транспортен обект. Имайте в предвид обаче, че това е само информацията, която съхраняваме за терминал Варна – Запад. Ако прибавим към него останалите терминали, пристанище Бургас и дунавските портове, може цялата зала да не ни стигне, за да съберем целия архив“, каза Петър Киров. По думите му благодарение на системата ще може по-ефективно да се планират инвестициите и финансовите ресурси на пристанищната инфраструктура.

„Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура” управлява собствеността на 15 пристанищни терминала, разположени в българската част на река Дунав и 11 – по черноморския бряг. Общата им площ е 6 550 000 кв.м. и до края на годината цялата информация за тях ще е налична през Географската информационна система“, допълни Мирослав Петров, генерален директор на ДППИ.

По време на събитието Огнян Траянов, изпълнителен директор на „ТехноЛогика“ и членове на екипа на изпълнителя демонстрираха прототипна версия на системата. Участие в представянето взеха и заместник-министрите на транспорта, информационните технологии и съобщенията Антон Гинев и Георги Тодоров, експерти от министерството и Пристанищна инфраструктура, представители на партньорски организации и неправителствения сектор.

Проектът за изграждане на Географска информационна система на пристанищата се реализира по Оперативна програма „Транспорт“ и е на стойност близо 6 млн. лв. Бенефициент е Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“. Изпълнител е консорциум "ГеоПорт" (обединение на "ТехноЛогика" ЕАД, "Интерграф Италия" ООД и "Геотехноинженеринг" ЕООД).