Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура" 2014-2020

Официално подписване на ОП "Транспорт", 27 ноември 2007, Брюксел

28 ноември 2007