Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура" 2014-2020

Министър Московски представи напредъка в изпълнението на проектите по ОП „Транспорт‘‘ 2007 – 2013 г.

22 януари 2015