Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура" 2014-2020

Министър Ивайло Московски инспектира строителните дейности по жп линията Димитровград – Свиленград

27 ноември 2014